JÄRJESTÖPÄÄLLIKÖN PALSTA

Tukea veteraaneille

Joka vuosi kymmenet jäsenet lahjoittavat jäsenmaksun lisäksi rahaa liiton toimintaan. Tuo raha kohdennetaan liiton veteraanirahastoon. Jotkut jäsenet haluavat kohdentaa tukensa juuri rauhanturvaajaveteraanien tukemiseen, sillä sotiemme veteraanien tukemiseen liitto saa ulkopuolistakin rahoitusta. Kohdennetun tuen antaminen on mahdollista. Lehden lopussa olevista liiton tiedoista löytyy liiton lahjoitustilin tilinumero. Tälle tilille maksetut varat ohjataan suoraan ja lyhentämättöminä liiton veteraanirahastoon.

Seuraava lehti ei tule?

Otsikon kysymykseen on käytännössä vain kaksi vastausvaihtoehtoa.

1. Jäsenmaksusi on vielä maksamatta. Maksamattomille on viime viikolla lähetetty muistutuslasku. Mikäli tuota maksua ei ole maksanut eräpäivään mennessä, seuraavaa lehden numeroa ei enää lähetetä. Jos kuitenkin mielestäsi olet maksanut laskun, tarkista käytitkö viitenumeroa. Jos et käyttänyt, ota yhteyttä liittoon, selvitämme asian.

2. Olet muuttanut, mutta osoitteenmuutostasi ei syystä tai toisesta ole kirjattu jäsenrekisteriin. Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesi aina heti kun muutat.

Paperilasku maksamattomille

Helmikuussa lähetettiin paperinen lasku vain niille, joilla ei ollut liiton jäsenrekisterissä sähköpostiosoitetta. Sähköisesti laskunsa maksoi lähes kolmetuhatta jäsentä. Pari tuhatta jäsenmaksuaan maksamatonta jäsentä saa laskun paperisena vielä ennen lehden seuraavan numeron ilmestymistä. Mikäli laskun maksaa eräpäivään mennessä, lehden tulo ja muut jäsenetuudet jatkuvat normaalisti.

Mystinen jäsenmääräluettelo

Jokavuotisena tehtävänäni on alkuvuodesta tehdä liittokokousten käyttöön liiton äänimääräluettelo. Luettelossa on liiton jäsenyhdistysten äänimäärät kyseisen vuoden äänestyksiä varten. Yhdistysten äänimäärä muodostuu liiton sääntöjen mukaan niin, että yhdistyksellä on yksi ääni jokaista 50 jäsentä kohti. Jäseneksi lasketaan kaikki jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet. Äänimääräluettelon jäsenmäärät usein poikkeavat siitä, miten jäsenyhdistykset tulkitsevat omat jäsenmääränsä.

Äänimääräluettelossa ei oikeastaan listata jäsenten määrää vaan maksettujen jäsenmaksujen määrä. Eli jäsenmäärään on laskettu kaikki edellisenä vuonna maksetut jäsenmaksut. Osa jäsenmaksunsa maksaneista jäsenistä on saattanut vuoden aikana jäsenmaksunsa maksettuaan erota yhdistyksestä tai vaihtaa yhdistystä. Osa maksaneista valitettavasti myös menehtyy.

Mikä toimialuejäsenyys?

Aina silloin tällöin liitolle tulee kyselyitä toimialuejäsenyydestä. Toimialuejäseneksi katsotaan sellainen liiton jäsenyhdistykseen liittyvä uusi jäsen, joka on liittymishetkellään palveluksessa oleva rauhanturvaaja/kriisinhallitsija. Toimialuejäseneksi hyväksyttävällä jäsenellä ei saa olla aiempia jäsenyyksiä liiton jäsenyhdistyksissä.

Toimialuejäsenyys on tavallaan liiton liittymistarjous toimialueella liittyville uusille jäsenille. Liitto kustantaa toimialuejäsenelle sekä liiton jäsenmaksuosuuden että Rauhanturvaaja-lehden vuosikerran. Myöskään jäsenyhdistykset, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, eivät veloita toimialuejäseniltä jäsenmaksua.

Toimialuejäsenyys kestää yhden laskutuskauden eli käytännössä liittymisvuoden tai sitä seuraavan vuoden, mikäli liittyminen on tapahtunut elokuun jälkeen.

Toimintaa riittää

Lehden viime numerossa julkaistiin tämän vuoden toimintakalenteri. Siinä oli listattuna lähinnä vain ne tapahtumat, jotka ovat liiton toimintasuunnitelmassa. Näiden lisäksi on vielä paljon sellaista yhdistysten järjestämää toimintaa, joka sopii muillekin rauhanturvaajille kuin vain kyseisen yhdistyksen jäsenille. Tapahtumista ilmoitellaan Rauhanturvaaja-lehdessä.

 

Ville Mäntysaari
Järjestöpäällikkö

kriha

rt6 19

Lehdessä lisäksi mm: 

  • Lapset ja miina
  • Inferno - keidas Kyproksen vuorilla
  • Kentän uutiset sekä paljon muuta..

 

Seuraava lehti:
Numero 1/2020 ilmestyy 28.2 
( Aineisto viimeistään 24.1 )

 

Liity Rauhanturvaajaliiton 
jäseneksi: Saat lehden ja paljon muuta.

Rauhanturvaaja 40 vuotta