JÄRJESTÖPÄÄLLIKÖN PALSTA

Ei vaaleja syyskokouksessa

Liiton varapuheenjohtaja- ja hallituksen jäsenehdokkaiden ilmoittamisaika umpeutui 31.7. Määräaikaan mennessä ehdokkaita esitettiin niin vähän, että liittokokouksessa ei vaaleja tarvitse järjestää. Varapuheenjohtajaehdokkaita on yksi, Kirsti Kujanpää. Liiton hallituksen jäseniksi ehdotettiin Voitto Leinosta, Susanna Lindemarkia ja Hannu Piispasta.

Hallituksen jäsenmäärä vähenee?

Tähän asti hallituksessa on ollut kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten määrän päättää liiton syyskokous ennen kuin se valitsee erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Erovuoroisia hallituksen jäseniä on tänä vuonna neljä ja esitettyjä jäsenehdokkaita on vain kolme. Tämä tarkoittanee sitä, että liiton hallituksen jäsenmäärä vähenee ainakin ensi vuodeksi yhdellä.

Kysymysmerkki otsikon perässä on siksi, että tilanne on uusi. Itse olen seurannut liiton toimintaa yli kolmekymmentä vuotta ja muistini mukaan koskaan sinä aikana ei ole ollut tilannetta, että liiton hallituspaikoista ei olisi vaalia käyty.

Jäsenmaksu maksettava kokonaan

Tällä hetkellä liiton jäsenrekisterissä on 62 puutteellisesti maksettua jäsenmaksua. Tuo tarkoittaa sitä, että jäsenmaksulaskulla on maksettu pienempi summa kuin mitä laskussa on. Tällaiset puutteelliset maksut rinnastetaan jäsenmaksunsa maksamattomiin jäseniin. Jos jäsenmaksua ei kokonaisuudessaan ole vuoden loppuun mennessä maksettu, jäsen poistetaan rekisteristä ennen seuraavan vuoden laskutusta.

Nyt olisikin tärkeää, että yhdistykset kävisivät läpi kaikki jäsentensä maksut ja selvittäisivät mistä puutteelliset maksut johtuvat ja olisivat yhteydessä puutteellisen jäsenmaksun maksaneisiin jäseniinsä.

Näiden 62 puutteellisen maksun syitä varmaan on paljon. Pikaisesti katsoen joukossa näyttää ole sellaisia, että jäsen on tahallisesti jättänyt jonkun laskun osan maksamatta. Laskuhan koostuu kolmesta eri osasta. Yhdistyksen jäsenmaksusta, liiton jäsenmaksusta ja Rauhanturvaaja-lehden vuosikerrasta. Liiton jäsenmaksu tässä tapauksessa tarkoittaa sitä summaa, jonka jäsenyhdistys maksaa liiton jäsenmaksua jäsentä kohden. Sääntöjen mukaan tuo maksu kuuluu yhdistyksen maksettavaksi, mutta rahaliikenteen helpottamiseksi se peritään suoraan jäsenen maksamasta jäsenmaksusta.

Muutokset jäsenyyteen yhdistyksen kautta

Jäsentyyppiä ei voi muuttaa maksamalla jäsenmaksulla jonkun muun jäsentyypin jäsenmaksun. Jäsenyyttään ei esimerkiksi voi muuttaa lehdettömäksi vain jättämällä lehden vuosikerran laskussa maksamatta. Jäsenyyden muutokset pitää hoitaa yhdistyksen rekisterivastaavan kautta.

Ja vielä maksamisesta

Seuraavan vuoden jäsenmaksua ei voi maksaa etukäteen maksamalla jäsenmaksunsa kaksinkertaisena. Laskun summan ylimenevä maksettu osa menee suoraan liiton veteraanitukirahastoon. Laskun viestikenttä on huono tapa viestiä mitään yhdistykselle tai liitolle. Jäsenmaksut luetaan Membookin koontitililtä sähköisesti. Maksettuja maksuja ei käy kukaan systemaattisesti lävitse. Ainoastaan epäselvissä tilanteissa laskujen viestikenttiä tutkitaan.

Ensi vuoden toiminta

Liiton hallinto alkaa taas laatia esitystä ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaan listataan ne tapahtumat, joita liitto jollain tasolla rahoittaa. Käytännössähän kaikki liiton toiminta on sen jäsenyhdistysten järjestämää. Jos jäsenyhdistyksillä on suunnitteilla ensi vuodeksi joitakin uusia toimintoja, joissa se haluaa liiton olevan mukana, kannattaa olla yhteydessä liittoon pikaisesti.

Loppuvuoden jäsenyys ilmainen uusille jäsenille

31.8. jälkeen liittyviä uusia jäseniä ei laskuteta enää tänä vuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että loppuvuodesta liittyneet jäsenet saavat maksutta mm. Rauhanturvaaja-lehden kotiinsa. Loppuvuosi on siis otollinen aika värvätä uusia jäseniä.

Järjestökoulutus syksyllä

Liiton toimintasuunnitelman mukaan syksyllä järjestetään taas järjestökoulutus. Tässä vaiheessa ei vielä ole varmaa tietoa siitä, missä koulutus järjestetään ja koska. Todennäköisesti koulutus järjestetään viime vuotiseen tapaan Helsingissä ja ajankohta on marraskuun puolenvälin tienoilla. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.

Toimintaa riittää

Syksyllä on taas paljon toimintaa luvassa joka lähtöön. On veteraanikävelyä, keilausturnausta ja turvallisuuspoliittista seminaaria. Näiden lisäksi on vielä yhdistysten paikallisesti järjestämät tapahtumat ja toiminnat. Osallistuminen tapahtumiin ja muiden kriisinhallintaveteraanien kanssa turinointi virkistää eloa kummasti. Suosittelen.

 

Toiminnallista syksyn alkua!

Ville Mäntysaari
Järjestöpäällikkö

kriha

rt6 19

Lehdessä lisäksi mm: 

  • Lapset ja miina
  • Inferno - keidas Kyproksen vuorilla
  • Kentän uutiset sekä paljon muuta..

 

Seuraava lehti:
Numero 1/2020 ilmestyy 28.2 
( Aineisto viimeistään 24.1 )

 

Liity Rauhanturvaajaliiton 
jäseneksi: Saat lehden ja paljon muuta.

Rauhanturvaaja 40 vuotta