Liiton Falling plates -ammunnoissa Säkylässä oli herännyt kysymys vakuutuksista. Onko liitolla ampumavakuutusta tai ovatko kilpailuun osallistujat muuten vakuutettuja onnettomuuden varalta?

Reserviläisillä kattava ampumaturva

Reserviläisten ampumaturva on tarkoitettu Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton (RES), Suomen Rauhanturvaajaliiton (SRTL), Maanpuolustuskiltojen liiton (MPKL) ja Maanpuolustusnaisten liiton (MPN) jäsenille. Ampumaturva antaa osallistumisoikeuden RUL:n, RES:n ja Reserviläisurheiluliiton (Resul) niihin liittotason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa.

Ampumaturva antaa myös oikeuden osallistua edellä mainittujen liittojen piirien sekä jäsenyhdistysten niihin tapahtumiin tai kilpailuihin, joissa harjoitetaan ammuntaa ja joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan tai Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailu- tai harrastelisenssin voimassaoloa. Lisäksi ampumaturva antaa oikeuden osallistua sellaisiin Puolustusvoimien tai muiden tahojen kanssa yhteisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin, joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan voimassaoloa.

Reserviläisten ampumaturvan toinen keskeinen tekijä on sen sisältämä tapaturma- ja vastuuvakuutus. Ampumaturva ei kata Suomen Ampumaurheiluliiton tai metsästäjien kilpailuja.

Vakuutuksen oltava voimassa kisoissa

Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan vakuutuskauden alussa tai sen jälkeen maksupäivänä klo 24.00 ja on voimassa vakuutuskauden loppuun. Vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan jokaiselta Falling plates -kisoihin osallistuvalta. Ilman ampumaturvaa ei kilpailuun voi osallistua.

Ampumaturva on voimassa seuraavissa tapauksissa:
- reserviläisten ja puolustusvoimien ampumakilpailuissa
- harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen johtajan valvonnassa
- valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
- koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen, mutta ei muuna aikana
- edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
- tilapäisesti (3 kk) ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa

Vakuutustarjouksen voi tilata RES:n sivuilla olevalla lomakkeella (www.reservilaisliitto.fi). Tilattaessa tulee mainita oma nimi, postiosoite, syntymäaika ja missä järjestössä on jäsenenä. Vakuutus maksaa 25 euroa vuodessa.

Vamman hoitokulut tulee ensin maksaa itse ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kelasta.

Lisätietoja ampumaturvasta saa edellä mainittujen liittojen sivuilta (esimerkiksi www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenyys/ampumaturva).

Vakuutus on edullinen

Toinen kilpailuun osallistujia askarruttanut kysymys oli, miksi liitto ei ole ottanut omaa ampumavakuutusta ja mitä järkeä on maksaa ”provisiota” kolmannelle osapuolelle. Jokainen kysyjä varmaan ymmärtää, että yksin 6 500-jäseninen liitto, jossa ammunnan harrastajia on parisensataa, ei voi kilpailuttamallakaan saada samanlaisia etuja kuin kymmenien tuhansien reserviläisten järjestöt yhdessä.

Veteraanityöllä tapaturmavakuutus

Liitolla on jo vuodesta 2012 ollut nykyisestä Lähitapiolasta tapaturmavakuutus, josta korvataan veteraanituen vapaaehtoistyössä toimivien henkilöiden mahdollisten tapaturmien aiheuttamat hoitokulut, pysyvä haitta ja kuolemantapauskorvaus.

Vakuutus on voimassa Suomessa vakituisesti asuvan, Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvan liiton henkilöjäsenen tehdessä vapaaehtoista, palkatonta veteraanityötä vakuutuksenottajan (liiton tai sen jäsenyhdistyksen) osoittamassa tehtävässä. Näitä ovat esimerkiksi Sotiemme veteraanien kodeissa tehtävät käytännön aputyöt, kuten polttopuiden teko, lumityöt, maalaukset ja muut kodin askareet. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka sattuvat matkalla talkoisiin tai talkoista. Vakuutuksessa ei ole yläikärajaa eikä omavastuuta.

Hoitokuluina korvataan tapaturmaa kohti enintään 5 663 euroa. Pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauksena enintään 22 204 ja mahdollisesta kuolemantapauksesta 5 552 euroa.

Myös vertaistuki on vakuutettu

Liitolla on erikseen vertaistukitoiminnan riskejä kattava henkilövakuutus. Rauhanturvaajaliiton ja liiton rekisteröityjen jäsenyhdistysten järjestämissä vertaistukitilaisuuksissa - koskeepa vertaistoiminta rauhanturvaajia tai heidän läheisiään - on voimassa tilaisuudessa tapahtuvan tapaturman hoitokuluja kattava vakuutus korkeintaan 5 000 euroon saakka. Omavastuu hoitokuluissa on 0 euroa ja hoidon korvausaika korkeintaan kolme vuotta laskettuna tapaturman sattumispäivästä. Sama vertaistukitoimintaa koskeva vakuutus kattaa kuolemantapausturvan (5 000 euroa) ja pysyvän haitan korvaussumman korkeintaan 20 000 euroa. Vakuutus on voimassa jatkuvana.

 

Juha Jalkanen
Johtava lakimies

Timo Ryhänen
Vertaistukikoordinaattori

 

 

kriha

rt6 19

Lehdessä lisäksi mm: 

  • Lapset ja miina
  • Inferno - keidas Kyproksen vuorilla
  • Kentän uutiset sekä paljon muuta..

 

Seuraava lehti:
Numero 1/2020 ilmestyy 28.2 
( Aineisto viimeistään 24.1 )

 

Liity Rauhanturvaajaliiton 
jäseneksi: Saat lehden ja paljon muuta.

Rauhanturvaaja 40 vuotta