PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Mauri Koskela Puheenjohtaja

Mauri Koskela
Puheenjohtaja

Puolustusministeriön johdolla on käynnistetty otsikon mukainen kriisinhallinnan veteraaniohjelman päivitys seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Erityisen hienoa on ollut huomata, että Suomen Rauhanturvaajaliitolla on merkittävä rooli päivityksiä käsiteltäessä ja mielipiteitä kuultaessa. Ymmärrettävästi kaikkia näkemyksiämme ei voida suoraan kirjata veteraaniohjelmaan, mutta kokoukset ovat olleet myös sellaisenaan hyvä foorumi tuotaessa näkemyksiämme muiden toimijoiden tietoisuuteen. Muita paikallaolijoita ovat olleet puolustushallinnon toimijat Puolustusministeriöstä, Pääesikunnasta, Maavoimien esikunnasta ja Porin prikaatista sekä puolustusvoimien henkilöstöjärjestöjen edustajat. Ulkoministeriökin on asettanut edustajansa tilaisuuksiin samoin kuin Vammautunet Kriisinhallintaveteraanit. Erityisen tärkeää on ollut saada Valtiokonttori mukaan kokouksiin. On syytä antaa tunnustus Puolustusministeriölle erittäin hyvähenkisistä ja rakentavista kokouksista.

Saadaksemme mahdollisimman hyvin kentän äänen kuuluviin myös veteraaniohjelmaa päivitettäessä toteutimme liiton valtuuskunnan kautta kyselyn jäsenyhdistyksillemme, jossa kysyimme näkemyksiä strategiamme päivittämiseksi. Valitettavan vähän saimme palautetta. Samaan päämäärään pyrin reserviläisjärjestöjen tuella toteutetulla kyselyllä heidän kriisinhallintakokemusta omaavalle jäsenistölleen. Vastauksia tuli allekirjoittaneelle muutamia kymmeniä. Sieltä nousi esiin yksi huoli ylitse muiden, joka koski reserviläisten korvauksia rotaatiokoulutuksen aikana. Tästä keskusteltiin myös puolustusvoimien henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa, jotka kaikki jakoivat saman huolen ja ovat omalta osaltaan yhdessä Rauhanturvaajaliiton kanssa viemässä asiaa voimakkaasti eteenpäin.

Muita pyrkimyksiämme ovat erillisen budjettilain saaminen koskemaan kriisinhallintatehtävissä palvelleiden vertaistukea, jolloin voisi olla edellytyksiä taata toiminnalle valtion budjettirahoitus. Tämän tavoitteen ei voida olettaa tapahtuvan välittömästi, mutta työtä kannattaa ja pitää asian eteen tehdä. Onhan vielä epäselvää, kuinka käy Veikkauksen monopoliaseman ja sitä kautta rahoituksen riittävyyden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimille avustuksille, josta myös Rauhanturvaajaliitto avustuksensa saa (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA). Lisäksi pyrimme laajentamaan palveluitamme tukihenkilötoimintaan, oikeudenhoitoon sekä työllistämispalveluihin, kehittämään yhteydenpitoa sekä operaatioissa oleviin että heidän läheisiinsä ja laajentamaan toiminnot maanlaajuiseksi. Kriisinhallintaveteraani-statusta tulee myös edelleen vahvistaa. Aivan kaikkia aloitteita en tähän kirjannut vaan niitä käsitellään vielä tulevissa kokouksissa. Toivotaan mahdollisimman monen aloitteen menevän läpi.

Päästessämme vaikuttamaan näin tärkeisiin linjauksiin asettaa se vaatimuksia myös niiden toimeenpanosta vastaaville henkilöille. Tämän lehden ilmestyessä uusi hallitus on liittokokouksessa valittu ja valmistautuu aloittamaan toimintansa vuoden 2020 alussa. Hallituksen kautta jäsenillämme on edelleen mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suuntaan. Käyttäkää tätä mahdollisuutta hyväksenne, tehkää se hyvässä hengessä ja antakaa toiminnalle tukenne. Vain yhteistyöllä voidaan toimintaa kehittää positiiviseen suuntaan.

 

Yhteistyöterveisin,

Mauri Koskela
Puheenjohtaja

 

kriha

rt6 19

Lehdessä lisäksi mm: 

  • Lapset ja miina
  • Inferno - keidas Kyproksen vuorilla
  • Kentän uutiset sekä paljon muuta..

 

Seuraava lehti:
Numero 1/2020 ilmestyy 28.2 
( Aineisto viimeistään 24.1 )

 

Liity Rauhanturvaajaliiton 
jäseneksi: Saat lehden ja paljon muuta.

Rauhanturvaaja 40 vuotta