Paavo Kiljunen

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja

Puolustusvoimat lähetti toukokuussa kirjeen reserviläisille. Kirje ylitti uutiskynnyksen ja käynnisti vilkkaan keskustelun. Monet ymmärsivät kirjeen tarkoituksen tahallaan tai tiedon puutteesta väärin. Suomalaiseen tapaan joku löi vakavan asian leikiksi. Kirjeen yksityinen viesti ei ole kuitenkaan sosiaalisessa mediassa tai iltapäivälehdissä reviteltävä asia. Se on reserviläisen ja puolustusvoimien välinen luottamuksellinen tieto.

Kirjeellä ei ollut yhteyttä Euroopan kiristyneeseen tilanteeseen. Sen lähettäminen perustui Risto Siilasmaan asevelvollisuutta käsitelleen työryhmän suosituksiin vuodelta 2010. Työryhmä suositti yhteydenpidon parantamista reserviin. Onhan reservillä keskeinen osa sodan ajan puolustusvoimissa. Kun kertausharjoitusten määrä oli säästösyistä muutaman vuoden ajan olematon, oli hyvä muistuttaa reservin merkityksestä niin reserviläisille, työnantajille kuin koko kansallekin. Jo toteutetun puolustusvoimauudistuksen yhteydessä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt otettiin vahvasti mukaan suunnitteluun ja toimintaan. Vapaaehtoisen kentän aktivoiminen vahvistaa ilman muuta puolustuksen suorituskykyä. Osaaminen ja tahto saadaan paremmin oikealle paikalle kokonaisuudessa.

Jotkut reserviläiset ovat pettyneet kirjeen viestiin oman sodan ajan sijoituksensa osalta. Kirjeen eräs tarkoitus onkin selvittää reserviläisen sijoittamiseen vaikuttava osaaminen. Oma aktiivisuus on sallittua ja suotavaakin tässä järjestelmässä. Kannattaa siis varmistua, että sijoitukseen vaikuttava kriisinhallintakokemuskin on otettu oikein huomioon.

Puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanoon tarvitaan noin 230 000 reserviläistä. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi varataan poikkeusolojen siviilitehtäviin noin10 prosenttia reservistä. Pahana päivänä Isänmaa tarvitsee kuitenkin kaikkia palvelijoitaan. Tämä velvollisuus lähtee jo perustuslaista. Me reserviläiset olemme luonnollisesti vapaaehtoisina etunenässä antamassa oman panoksemme Suomen hyväksi joko sotilaina tai siviileinä. Pitäkäämme itsemme siis hyvässä sotilas- ja kansalaiskunnossa.

Kevään liittokokous Jyväskylässä toteutettiin onnistuneesti. Kiitokset vielä Keski- Suomen Rauhanturvaajille järjestelyistä. Talkoohenki näytti taas voimansa. Kesä tuli tällä kertaa hitaasti mutta varmasti. Kaunista ja virkistävää kesää kaikille lukijoille.

 

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja