Paavo Kiljunen

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja

Maamme uusi hallitus aloitti kautensa tiukalla talousohjelmalla. Säästötalkoita harrastetaan myös kriisinhallinnan kustannuksella. Hallitusohjelman perusteella osallistumisvahvuus oli putoamassa lähivuosina alle sadan. Onneksi päätös jatkaa Libanonissa pehmentää tuota rajua pudotusta.

Osallistumisvolyymin alenemisella on monenlaisia vaikutuksia. Oma lukunsa on viesti kansainväliselle yhteisölle. Suhtautu- miseen entiseen rauhanturvaamisen suurvaltaan vaikuttaa oleellisesti se, miten vastuullisena toimijana Suomi nähdään. Vastuullisuus ei synny pelkistä hyvää tarkoittavista ideoista. Tarvitaan myös konkreettista panostusta kriisien hallintaan.

Kriisinhallinnan koulutus-, valmius- ja tukijärjestelmä kotimaassa tarvitsee myös tietyn tuettavan kriittisen massan operaatioissa. Taatusti tuo massa on enemmän kuin sata rauhanturvaajaa. Porin prikaatin tarjoama hyvä kansainvälinen koulutus toimii, kun koulutukseen saadaan laadukkaita ja motivoituneita koulutettavia. Into hakeutua koulutukseen hiipuu, mikäli tehtävään pääsemisen todennäköisyys on lottovoiton luokkaa. Tämä heijastuu myös rauhanturvaajien rekrytoitumiseen operaatioihin. Osallistumisvalikossa pitäisi olla tehtäviä vartiojääkäristä ja partiosta aina ylimpiin esikunta- ja komentajatehtäviin saakka.

Ei pidä unohtaa myöskään ainutlaatuista mahdollisuutta testata kalustoa ja järjestelmiä vaativissa olosuhteissa. Kriisinhallinnan hallinto- ja logistiikkajärjestelmätkin pysyvät parhaiten vireessä, kun operaatioissa on huollettavia ja hallinnoitavia. Osallistuminen ei ole pois kotimaan puolustuksesta. Se vahvistaa sitä suoraan ja epäsuorasti.

Suomen osallistuminen on poliittisten päättäjien asia. Omakohtaisesti panostuksen positiiviset vaikutukset kokeneina rauhanturvaajat ovat tukemassa kohtuullista ja harkittua osallistumista operaatioihin myös jatkossa. Suomessa on hyvä päätöksentekojärjestelmä kriisinhallintaosallistumisen suhteen. Aina on osattu tehdä hyviä ja vastuullisia osallistumispäätöksiä. Näin on syytä uskoa jatkossakin. Entiset rauhanturvaajatkin ymmärtävät, että taloudellisesti vaikeina aikoina resurssit asettavat rajoja kaikelle toiminnalle.

 

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja