Turvallisuustilanne vakaa, mutta hauras

Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa (SKJL) aloitti vuoden 2016 isännöimällä Suomen ja Viron puolustusministereiden vierailua UNIFIL -operaatiossa. Suomi jatkaa operaatiossa vuoden 2018 loppuun asti ja toimii suomalais-irlantilaisen pataljoonan johtovaltiona vielä tulevan 1/16 rotaation aikana.

Suomalais-irlantilainen pataljoona on operaation ainoa monikansallinen pataljoona. Pataljoonassa palvelee suomalaisia, irlantilaisia ja virolaisia rauhanturvaajia.

Tilanne on herkkä pienillekin muutoksille

Etelä-Libanonin turvallisuustilannetta kuvataan vakaaksi, mutta äärimmäisen hauraaksi. Tilanne on hyvin herkkä pienillekin muutoksille ja tilanteen kehittymisen ennustaminen on haastavaa. Koko Libanonia ei voi pitää turvallisena, kuten viime marraskuun pommi-iskut Beirutissa osoittivat. Jännitteitä aiheuttaa Syyriassa ja erityisesti Golanilla jatkuva sota. Lisäksi UNIFIL -operaation ja erityisesti sinisen linjan alueella olevat jännitteet libanonilaisen Hizbollah-järjestön ja Israelin asevoimien välillä ovat uhka alueen vakaudelle. UNIFIL:in toiminta-alueella on viimeisen kolmen kuukauden aikana todistettu kaksi raketti-iskua, joihin molemmat osapuolet ovat osallistuneet.

Tilanne Libanonissa ei juuri ole parantunut kuluneen vuoden aikana. Lähi-idän poliittinen tilanne on epävakaa ja etenkin Syyrian sota heijastuu Libanonin tilanteeseen. Syyrian sodan seurauksena Libanonissa on yli puolitoista miljoona pakolaista. Suomalais-irlantilaisen pataljoonan alueella pakolaistilanne on hyvin hallinnassa.

UNIFIL:in toimialue Etelä-Libanonissa on ympäröivään kuohuntaan nähden rauhallinen, mutta pienikin tilanteen kiristyminen voi johtaa vakavaan selkkaukseen alueella. Rauhanturvaajiin ei odoteta kohdistuvan välitöntä uhkaa. Tilannetta ja sen kehittymistä seurataan jatkuvasti todenmukaisen uhka-arvion luomiseksi. Rauhanturvaajien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää kriisialueella työskennellessä. Suomalaisten käyttämät varusteet ja ajoneuvokalusto on suunniteltu suojaamaan henkilöstöä sen suorittaessa mandaatin mukaisia tehtäviään.

Pataljoona valvoo, tukee ja avustaa

UNIFIL:in mandaatin mukaan suomalais-irlantilainen pataljoona valvoo vihollisuuksien lopettamista ympärivuorokautisella partioinnilla vastuualueellaan ja erityisesti sinisen linjan tuntumassa. Rauhanturvaajien tavoitteena on varmistaa ennaltaehkäisevästi, ettei kriisi osapuolten välillä kehity aseelliseksi yhteenotoksi. Erityisesti valvontaa suoritetaan tunnetuilla raketinlaukaisun riskialueella. Partioiden määrä on tuplaantunut edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2015 aikana.

Toisaalta pataljoona tukee Libanonin asevoimia yhteistoiminnan kautta. Pataljoona on järjestänyt yhteiskoulutusta ja suorittaa päivittäin yhteispartioita Libanonin asevoimien sotilaiden kanssa.

Paikallisen väestön avustaminen toteutuu eritoten siviili-sotilas-yhteistyön (CIMIC) puitteissa. Pataljoonan tavoitteena on auttaa paikallisväestöä luomalla vastuualueelleen turvallisen ja vakaan elinympäristön. Kuluneen vuoden aikana CIMIC -ryhmä on tehnyt projekteja alueellisen infrastruktuurin kehittämisen tiimoilta. Suomalais-irlantilainen pataljoona on tukenut muun muassa vastuualueensa suurimman kaupungin, Bint Jubaylin, vedenjakeluverkoston rakennustöitä. Rotaatio 115 aloitti kodin ensiaputietous –kampanjan paikallisille naisille pataljoonan vastuualueella.  Kampanjaa on jatkettu kuluvan rotaation aikana suomalaisten naisrauhanturvaajien toimesta.

Suomalaisia rauhanturvaajia palvelee suomalais-irlantilaisen pataljoonan lisäksi keskeisissä tehtävissä operaation esikunnassa Naqourassa ja operaation läntisen sektorin esikunnassa Shamassa.

Virolaiset osana suomalaista joukkoa

Suomalais-irlantilainen pataljoona on UNIFIL:in ainoa monikansallisen pataljoona. Viime toukokuusta lähtien suomalaiseen joukkoon on kuulunut virolainen osasto, joka käsittää yhden jääkärijoukkueen ja esikuntaupseereita. Virolaiset ovat liittyneet suomalaisten mukaan jo ennen operaatioalueella saapumista rotaatiokoulutuksessa Säkylässä. Virolaiset muodostavat yhden jääkärijoukkueen suomalaisvetoisessa jääkärikomppaniassa, Alfa-komppaniassa.

- Monikansallisen komppanian johtaminen on ollut tähän saakka hyvin antoisa ja sopivaa haastetta antava kokemus, kertoo suomalaisen jääkärikomppanian päällikkö, majuri Petteri Kauppinen. Kauppinen lisää, että vanha sanonta, "joukkue on johtajansa näköinen", pitää hyvin paikkansa.

- Komppaniassa on kolme hyvää joukkuetta, joilla kaikilla on omat vahvuutensa. Suhteellisen nuorille joukkueenjohtajille kriisinhallintapalvelus antaa arvokasta johtamiskokemusta monikansallisessa ympäristössä.

Komentokieli komppaniassa, kuten koko suomalais-irlantilaisessa pataljoonassa, on radioviestintää myöten englanti. Kulttuurierot suomalaisten ja virolaisten välillä ovat pieniä. Virolainen jääkärijoukkue on erittäin ammattitaitoinen, mikä toisaalta pohjaa siihen, että virolaiset toimivat kotimaassaan osana ammattiarmeijaa. Tämä näkyy positiivisesti pataljoonan toiminnassa. Kaiken kaikkiaan yhteistoiminta niin virolaisten kuin irlantilaisten kanssa antaa suomalaisille hyvää kokemusta kansainvälisessä työympäristössä työskentelystä.

Suomalaiset ovat tottuneet toimimaan vaihtelevissa olosuhteissa. Libanonin talvi on tarjonnut rauhanturvaajille niin auringonpaistetta, vesisadetta kuin lumipyryäkin. Ajoneuvoja ja niiden varusteita kitkaketjuja myöten käytetään tarvittaessa operatiivisen suorituskyvyn ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi.

SKJL:n vuosi tulee jatkumaan operatiivisia tehtäviä suorittaen ja toukokuussa koittavaa rotaation vaihtumista valmistellen. SKJL:n vuosi päättyy johtovastuun vaihtumiseen, kun Suomi luovuttaa johtovaltioroolinsa Irlannille ja jatkaa operaatiossa jääkärikomppanian, tuki- ja esikuntaosien vahvuudella.

 

Emma Valli
Tiedotusupseeri, suomalais-irlantilainen pataljoona ja Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa (SKJL)