Paavo Kiljunen

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja

Suomen osallistumisprofiili rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan on kokenut 2000-luvulla huomattavan muutoksen. Aikanaan puhuttiin rauhanturvaamisen suurvallasta. Tämä kotikutoinen titteli perustui väkilukuun suhteutettuun osallistumisvahvuuteen. Parhaimmillaan Suomella oli nimenomaan YK-operaatioissa lähes 2000 rauhanturvaajaa. Nyt massaosallistuminen kokonaisilla pataljoonilla näyttää olevan takana. Tilalle ovat tulleet pienet, erikoistuneet ja räätälöidyt kokoonpanot.

Profiilin muutos perustuu tietoiseen strategiaan. Kehittyneen maan odotetaankin tarjoavan kehittyneitä suorituskykyjä kansainvälisen yhteisön käyttöön. Harkitut kokoonpanot tuottavat myös sellaista kokemusta, joka vahvistaa kotimaan puolustusjärjestelmää. Vaikka osallistumisvahvuus on pudonnut, eivät kustannukset ole olennaisesti pienentyneet. Erikoistuneet kokoonpanot ovat kalliimpia jääkärijoukkoon verrattuna. Osaaminen ja teknisesti kehittynyt kalusto maksavat.

Kokoonpanoihin mahtuu entistä vähemmän reserviläisiä. Rekrytointi- ja tukijärjestelmän kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että osallistumisvalikossa olisi tulevaisuudessakin myös jääkärijoukkoa. Tällä on vaikutusta reserviläisten rekrytointihalukkuuteen. Kotimaan hallinto- ja logistiikkajärjestelmäkin pysyy suorituskykyisenä, kun kentällä on kohtuullisesti huollettavia ja hallinnoitavia. Siksi tarvitaan tietty osallistumisvolyymi. Osallistuminen UNIFIL:n komentajan reservijoukkoon tukisi hyvin tätä ajatusta.

Rauhanturvaamisen juhlavuonna muistellaan mielellään menneitä "suuruuden" aikoja. Järjestön asiana ei kuitenkaan ole arvostella Suomen osallistumisen määrää tai sisältöä. Suomessa on hyvä ja toimiva päätöksentekojärjestelmä - ainakin tältä osin. Kaikki osallistumiset ovat olleet hyvin perusteltuja omassa ajassaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Niin kauan kuin yhteisellä pallollamme asuu useampia ihmisiä, kriisien hallintaa tarvitaan. Aina löytyy johtajia ja johtajiksi haluavia, joille valta on tärkeämpää kuin ihmisten hyvä elämä. Suomi kuuluu onneksi jatkossakin kansainvälisiin vastuunkantajiin resurssiensa rajoissa.

 

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja