Tammenlehvän Perinneliitto käynnisti vuonna 2011 yhdessä Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa viime sotiemme veteraanien perinnetyötä koskevan tulevaisuussuunnittelun. Asian taustalla on varautuminen tilanteeseen, jossa nykyinen veteraaniaikakausi on muuttunut 2020-luvun paremmalla puolella perinneaikakaudeksi. Muutos on välttämätön, sillä veteraanien rivit harvenevat nopeasti. Nuorempien sukupolvien tulee kantaa vastuunsa ainutkertaisesta ja arvokkaasta perinteestä. Suunnittelun aika on nyt.

Suunnittelutyön keskeiset, ratkaisua vaativat kysymykset ovat pelkistetysti: kuka, miten, ja millä vaikutuksella. Asioita tulee pohtia ennakkoluulottomasti; kriisinhallintaveteraanit eivät ole viemässä mitään, mutta voivat aktiivisuudellaan tuoda paljon.

Usein kuulee kysyttävän, miksi perinnetyötä on vielä veteraanien jälkeenkin tehtävä? Eikö sotavuosia ole muisteltu jo tarpeeksi?

Perinneliiton perustamisasiakirjassa veteraanien viesti jälkipolville on tiivistetty neljään toteamukseen:

  1. Sotiemme veteraanien teot ja saavutukset sodan ja rauhan aikana ovat arvokas osa Suomen historiaa;
  2. Veteraanien sanoma tuleville sukupolville on, että pienikin kansa voi puolustaa menestyksellisesti itsenäisyyttään ja vapauttaan;
  3. Sotiemme aikainen sukupolvi luotti kansojen välisten ristiriitojen ratkaisemiseen neuvottelemalla. Se joutui kuitenkin asein puolustamaan kansamme olemassaoloa äärimmäisen uhan edessä; ja
  4. Veteraanien teot itsenäisyyden ja kansanvaltaisen järjestelmämme säilyttämiseksi ovat vapaan ja vauraan Suomen perusta.

Tähän veteraanien sanomaan sisältyy vahva kansallinen arvoperinne, joka vielä 2020- luvulla ja sen jälkeenkin ansaitsee tulla jatkuvasti toistetuksi.

Tämä aineeton ja aineellinen perintö ansaitsee tulla säilytetyksi; sillä on myös tulevaisuudessa oltava hoitajansa ja esillä pitäjänsä. Muuten on olemassa vaara, että monet aikaa, vaivaa ja rahaa vaatineet hankkeet, joita joka puolelta Suomea löytyy, ovat lopulta olleet turhia.

Pari vuotta sitten tehty laaja kansallinen tutkimus osoittaa, että suomalaisten käsitykset omasta historiastaan ovat viime vuosikymmenien kuluessa muuttuneet ja tulevat hyvin todennäköisesti uusien ikäpovien myötä edelleen muuttumaan.

”Veteraanien muistoilla, teoilla ja elämällä on katoamaton arvo tämän maan historiassa”

Talvisodan ihme – itse asiassa ”ihmeiden ihme” - ja jälleenrakentamisen uhraukset ovat nyttemmin saaneet rinnalleen moniulotteisemman kuvan menneisyydestämme kaikkine ”särkyneine mielineen” ja muine sodan seurauksineen. Siitä huolimatta on todettu, että yhteinen muisto menneisyydestä on merkittävä perusta myös tulevaisuuden tavoitteita asetettaessa. Maailmalta löytyy useita esimerkkejä valtioista, jotka eivät ole käsitelleet omaa historiaansa: valikoiva historiattomuus merkitsee näköalattomuutta.

Yksinkertaisimmillaan sotavuosiemme historia voidaan pelkistää seuraavasti: ”Veteraanien muistoilla, teoilla ja elämällä on katoamaton arvo tämän maan historiassa”. Tänä ihanteettomana aikana näiden yhteisöllisyyttä ja välittämistä korostavien perustekijöiden säilymistä ja vahvistumista on kaikin keinoin edistettävä.

Alueellisen perinnetyön idea on seuraava: Alueellinen toimija pitää yhteyttä Perinneliiton ja varsinaisen toimintakentän välillä. Se laatii myös vuosittaisen perinnetyön toimintasuunnitelman, ja kokoaa muut alueen toimijat yhteistyöneuvotteluihin, joiden perusteella toteutetaan työnjako eri tapahtumissa. Alueellisen toimijan tulee olla myös aloitteentekijänä eri perinnetyön tapahtumien järjestämisessä. Edelleen alueellisen toimijan tulee seurata alueensa perinnetyön kohteiden, kuten perinnetilojen ja muistomerkkien, hoitoa ja kuntoa sekä vastata omalta osaltaan tarvittavasta varainhankinnasta. Jäsenrakenteensa – ja varsinkin jäsenistönsä ikärakenteen – vuoksi soisi kriisinhallintaveteraanien ottavan osansa veteraanien perinnetyössä. Kokemukset maailmalta osoittavat, että kriisinhallintaveteraanien saaminen veteraanien perinnetyöhön on koko asian kannalta elintärkeää.

 

Pekka Holopainen
Kirjoittaja on eversti evp. ja Tammenlehvän Perinneliitto ry:n toiminnanjohtaja