Paavo Kiljunen

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja

Itsenäinen Suomi lähestyy kunnioitettavaa sadan vuoden ikää. Isänmaata on aina rakennettu ja ylläpidetty talkoohengellä. Järjestöt ja urheiluseurat toimivat talkoolaisten varassa. Maanpuolustusjärjestelmässäkin vapaaehtoisella toiminnalla on tärkeä osansa. Talvisodassa itsenäisyys ja kansan vapaus turvattiin ennen kaikkea vahvalla yhteishengellä. Olemassa olon kannalta äärimmäinen uhka yhdisti. Kiistat heitettiin syrjään, pantiin rukkaset käteen ja torjuttiin hyökkääjän pyrkimykset. Orjuutta ei haluttu. Orjuus ei ole suomalaisille vaihtoehto tulevaisuudessakaan.

Puolustusselonteossa linjataan maanpuolustusta 2020-luvulle. Yllätyksiä selonteosta ei löydy. Lähtökohtana on vahva oma puolustus. Jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön varaudutaan uusin suorituskyvyin. Puolustushaarojen vanhenevia suorituskykyjä valmistaudutaan korvaamaan uusilla ja ajantasaisilla. Vahvaa omaa järjestelmää tuetaan syvenevällä kansainvälisellä yhteistyöllä. Rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan osallistutaan jatkossakin vastuullisesti. Kansainvälisissä operaatioissa autetaan muita ja vahvistetaan samalla Suomen asemaa ja puolustuskykyä.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen asema vahvistuu. Pienen maan rajalliset budjettivarat eivät riitä kaikkeen. Aukkoa paikataan maanpuolustustalkoilla erityisesti paikallistasolla. Reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöillä säilyy tärkeä rooli kokonaisuudessa. MPK:n ja sen jäsenjärjestöjen koulutuksella vahvistetaan osaamista ja ylläpidetään maanpuolustushenkeä. Suomalainen asevelvollisuus on tämän omintakeisen järjestelmän kivijalka. Vapaaehtoisuus lähtee varusmiesten positiivisesta palveluskokemuksesta, halusta puolustaa hyvää maata sekä yhteiskunnan kannustavasta asenteesta vapaaehtoista toimintaa kohtaan. Vapaaehtoiseen toimintaan halutaan kannustaa erityisesti sijoitusikäisiä reserviläisiä. Kuitenkin varttuneemmillekin maanpuolustajille, miehille ja naisille, löytyy tekemistä kokonaisturvallisuuden kentässä. Jokainen suomalainen voi antaa oman panoksensa turvallisen isänmaan eteen. Talkoohenkeä tarvitaan seuraavankin sadan vuoden aikana. Kuuluisa digitalisointikaan ei voi sitä korvata.

Kevään liittokokous järjestettiin onnistuneesti Kajaanissa. Lämpimät kiitokset kainuulaiselle talkooväelle kokousviikonlopun järjestelyistä. Turvallista kesän alkua kaikille lukijoille.

 

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja