Rauhanturvaaja 3/17

Sotilaallinen rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta nähdään viimeaikaisen julkisen keskustelun perusteella esimerkiksi sotilasalan ammattiliittojen mielestä yksilölle vapaasti valittavana asiana. Tilanne toki on näin, mikäli sitä tarkastelee puhtaasti vallitsevan käytännön perusteella. Jokainen asevelvollisuutensa suorittanut voi todella hakeutua rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin tai vaihtoehtoisesti olla hakeutumatta. Tämä tarkasteluperspektiivi on kuitenkin kovin yksipuolinen näkemys asiaan, eikä siinä huomioida sitä mitä kriisinhallintatoiminnalla lopulta haetaan: ulkopoliittista vaikuttavuutta ja siten kansallisten intressien ajamista osana kulloistakin monikansallista projektia.

 

Paavo Kiljunen

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja

Rauhanturvaajaliitto on jäsenyhdistysten muodostama yhteisö. Liitto ajaa rauhanturvaajien asioita valtakunnan tasolla ja pyrkii samalla tukemaan jäsenyhdistysten toimintaa. Kriisinhallintaveteraanit läheisineen asuvat jäsenyhdistysten alueilla, joten varsinainen kenttätyö jää yhdistysten vastuulle.

Tärkeintä kenttätyötä on vertaistuki ja -toiminta. Tavoitteena on, että jokainen operaatioista kotiutunut kykenee elämään hyvää ja täyteläistä elämää yhdessä läheistensä kanssa. Tutkimustenkin tukema totuus on, että pääosa sopeutuu hyvin nopeasti kotiutumisen jälkeen entiseen elämäänsä – parhaimmillaan positiivisesti muuttuneena.

Aiemmin YK-koulutuskeskuksena tunnetussa Puolustusvoimien kansainvälisessä keskuksessa FINCENT:ssä tehdään elokuussa historiaa, kun jo 1960-luvun lopulla aloitetuilla sotilastarkkailijakursseilla rikotaan 5 000 oppilaan raja.

Eri kansalaisuuksia UNMEM -kursseilla (UN Military Experts on Mission Course) on ollut vuosien saatossa mukana kaikkiaan 85. Ennen kurssi tunnettiin nimellä UNMOC (UN Military Observer Course).

”YKSK:n veteraaneista pidetään hyvää huolta”

Schroderus

Komentaja Jukka-Pekka Schroderus ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen lippu.

Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtajana vuodesta 2015 toiminut komentaja Jukka-Pekka Schroderus painottaa Suomen ensimmäisen rauhanturvaajajoukon, vuosina 1956 ja 1957 Suezilla ja Siinailla palvelleen YKSK:n merkitystä FINCENT:ille. Schroderuksen mukaan näistä ”rauhanturvaveteraanien veteraaneista” pyritään pitämään hyvää huolta loppuun asti.

Neljännesvuosisadan välein sotilasvaatteissa maailmalle

Raappana

Tarja Raappanan valinta Vuoden rauhanturvaajaksi julkistettiin Kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä. Kuva Hietaniemen hautausmaalta.

Suomen Rauhanturvaajaliiton hallituksella ei ollut kovinkaan suuria vaikeuksia päätöksenteossa, kun etsittiin Vuoden rauhanturvaajaa vuosimallia 2017. Yksimielinen päätös kohdistui kotimaassa poliisina työskentelevään Tarja Raappanaan, joka kotiutui juuri sopivasti ennen valinnan julkistamista Gender Adviserin tehtävästä Afganistanin Resolute Support-operaatiosta.

- Olen lähtenyt maailmalle sotilaspuvussa kahdesti. Olin ensimmäisten suomalaisten naisten eli niin sanottujen Elisabethin Enkeleiden kanssa rauhanturvaajakoulutusjaksolla loppuvuodesta 1991 ja palvelin Golanilla 1992. Seuraava komennus oli Afganistaniin lähes neljännesvuosisata myöhemmin, Raappana tiivistää.

- En ole tehnyt urotöitä. Liiton tunnustus on tunnustus kaikille kriisinhallintatehtäviin ja siviilikriisinhallintatehtäviin osallistuneille naisille. Samalla se on tunnustus koko Suomen ammattitaitoiselle ja hyvähenkiselle osastolle Afganistanissa, kannustavalle tiimilleni erityisyksikössä, yhdenvertaisuusasiat sydämensä asiaksi ottaneelle Suomen Afganistanin suurlähettiläs Meskaselle tiimeineen ja minun ja muiden rauhanturvaajien perheille, Vuoden rauhanturvaaja painottaa.