Aiemmin YK-koulutuskeskuksena tunnetussa Puolustusvoimien kansainvälisessä keskuksessa FINCENT:ssä tehdään elokuussa historiaa, kun jo 1960-luvun lopulla aloitetuilla sotilastarkkailijakursseilla rikotaan 5 000 oppilaan raja.

Eri kansalaisuuksia UNMEM -kursseilla (UN Military Experts on Mission Course) on ollut vuosien saatossa mukana kaikkiaan 85. Ennen kurssi tunnettiin nimellä UNMOC (UN Military Observer Course).

- Meidän kurssimme on maailmalaajuisesti ensimmäinen, missä koulutetaan samaan aikaan sekä tarkkailijoita, yhteysupseereita että sotilasneuvonantajia, FINCENT:in johtaja, komentaja Jukka-Pekka Schroderus painottaa.

- Naisia kursseilla on ollut toistaiseksi mukana vain 105, mutta siihenkin saadaan elokuussa parannusta. YK on nimittäin pyytänyt, että puolet oppilaista eli yhteensä 24 olisi naisia. Tämä on saanut YK:n päämajassa osakseen suurta positiivista huomiota, Schroderus kertoo.

Naisten paikat ovat Schroderuksen mukaan suunnattu lähtökohtaisesti Afrikkaan. Oppilaita on elokuun kurssille ilmoittautunut Suomen lisäksi seuraavista maista: Benin, Bhutan, El Salvador , Ghana, Itävalta, Kreikka, Malawi, Nigeria, Norja, Ruotsi, Saksa,  Sambia, Saudi - Arabia, Senegal, Tansania, Tanska, Tshad, Uganda, Zimbabwe.                       
                                                           
Kaikkiaan FINCENT kouluttaa vuositasolla noin 500-750 henkilöä, viime vuonna koulutettavia oli 650. Erilaisia kursseja järjestetään vuodessa 30-40. Kursseja järjestetään myös Itä-Afrikan valmiusjoukkojen jäsenmaiden tukemiseksi, jotka ovat Burundi, Komorit, Djibouti, Etiopia, Kenia, Ruanda, Seychellit, Somalia, Sudan ja Uganda.

- Oppilaiden viime vuonna koulutuksesta antamien arvosanojen keskiarvo oli 4,6, kun maksimi on 5. Siitä pitää tuntea ylpeyttä, sillä mukana on hyvin erilaisia ihmisiä hyvin erilaisista maista, Jukka-Pekka Schroderus miettii.

Opettajilla oltava viimeisin tieto

Yhtenä tekijänä FINCENT:in toteuttamien kurssien onnistumisen takana Schroderus näkee ammattitaitoiset ja sitoutuneet opettajat. Keskuksen oma väki yllä pitää tietämystään perehtymällä operaatioihin eri puolilla maailmaa.

- Jos joku meidän työntekijämme haluaa lähtee kriisinhallintapalvelukseen, sitä pyritään tukemaan. Ideologia on se, että he käyvät siellä ja me saamme viimeisimmän tiedon. Operaatiot nähdään aina mahdollisuutena. Niiden lisäksi viimeisintä tietoa haetaan säännöllisesti eri operaatioihin toteutettavilta Fact Finding -matkoilta.

- Myös pooliopettajien ammattitaidon kehittämistä tuetaan perehdyttämällä heitä eri operaatioihin. FINCENT:llä pitää olla väkeä ja kokemusta mahdollisimman monesta operaatiosta. Meillä on tarve hakea osaamista NATO:n, Euroopan unionin tai YK:n toiminnasta eli emme keskity ainoastaan yhteen malliin, Schroderus toteaa.

Poolijärjestelmä toiminnan perusta

FINCENT:llä on käytössään yhteensä 100-150 kotimaista pooliopettajaa, jos myös roolipelaajat lasketaan mukaan. Aktiivisia ryhmästä on noin 50. Lisäksi FINCENT:n toimintaa tukee opettajia NORDEFCO:sta sekä muista kriisinhallinta koulutuskeskuksista. Pääsääntöisesti pooliopettajilla on sotilastausta, mutta myös poliiseja ja siviilejä käytetään samoin kuin ulkomaalaisia opettajia. Laskentatavasta riippuen pooliopettajien työpanos on 15-20 henkilötyövuotta eli käytännössä sama kuin keskuksen omilla työntekijöillä.

- Pooliopettajilla pitää olla kokemusta, koulutusta ja kykyä opettaa. Sen lisäksi pitää myös haluta opettaa. Pooliopettajat ovat todella motivoitunutta väkeä. Ehkä rauhanturvamaailma yhdistää samoin kuin se, että he kokevat tekevänsä tärkeää työtä hyvässä porukassa.

- Totuus on, että ilman poolijärjestelmää eli ilman mukana olevien opettajien vapaaehtoisuutta ja hengenpaloa FINCENT:n toiminta ei olisi mahdollista tällä tasolla. Jos me emme pidä huolta heistä ja he eivät haluaisi enää toimia erityisasiantuntijoina, joutuisimme luopumaan paljosta, Schroderus tiivistää.

Neljän standardin koulutuskeskus

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkeamäki on FINCENT:n johtajan lähin esimies. FINCENT toimii uusissa tiloissa Santahaminassa.

- Kursseja järjestetään niin YK:lle, NATO:lle, Euroopan unionille kuin Afrikan unionillekin. Vuonna 2015 FINCENT sai NATON sotilaallisen kriisinhallinta koulutuskoordinaattorin tehtävän eli me vastaamme osaltamme sotilaallisen kriisinhallintakoulutuksen koordinoinnista ja kehittämisestä. Meillä on myös ainoana koulutuskeskuksena maailmassa neljä koti- ja kansainvälistä laatusertifikaattia (vast.) eli ISO 9001, United Nations Certificate of Training Recocnition, NATO Quality Assurance Accreditation sekä MPKK:n opetuksen laadun arviointi, Schroderus listaa.

- FINCENT on sotilaallisen kriisinhallinnan osaamiskeskus, mutta teemme läheistä yhteistyötä myös CMC Finlandin eli Kuopiossa toimivan Siviilikriisinhallintakeskuksen kanssa. CMC Finlandin ja FINCENT:n yhteinen Kokonaisvaltaisen Kriisinhallinnan Osaamiskeskus on toiminut jo vuodesta 2008. Poliisiammattikorkeakoulun kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistymässä. Nykyaikaisessa kriisinhallinnassa siviilien, poliisien ja sotilaiden yhteistyö on korostunut ja se otetaan huomioon myös kaikessa meidän toiminnassamme. Myös maailmanlaajuisesti ajatellen meidän ulkomaalaisten yhteistyökumppaneiden verkostomme on todella laaja, lisää Schroderus.

Parhaillaan Santahaminassa valmistellaan yli sadan järjestön kesken toteutettavaa VIKING 18 -harjoitusta, jossa maita on mukana runsaat 50. Suomen toteutettavaksi tulee kansainvälinen prikaati ja YK:n alueellinen toimisto. Ruotsista johdettavan harjoituksen muut keskeiset valtiot ovat Brasilia, Jordania, Serbia ja Irlanti.

- Harjoituspaikan suuruus tulee olemaan noin 150-170 henkilöä. Kaikkiaan VIKING 18 -harjoituksessa mukana on yli 2 500 toimijaa. Kysymyksessä on maailman suurin ja samalla maailman ainoa tämän tyyppinen harjoitus, tiivistää Schroderus.

Maailmalla tunnettu

Jukka-Pekka Schroderus nostaa haastattelun lopuksi esille FINCENT:n maailmalla nauttiman erittäin hyvän maineen.

- Olemme erittäin haluttu yhteistyökumppani kansainvälisten toimijoiden keskuudessa. Meillä on hyvä maine ja meihin luotetaan. Meidän on paljon helpompi tehdä asioita, kun oletusarvo on hyvä. Siitä lähdetään, että teot puhukoot puolestaan.

Afganistanissa palvellut turvallisuusasiantuntija

Alun perin Kemijärveltä lähteneen, mutta Helsingissä varttuneen Jukka-Pekka Schroderuksen oma rauhanturvakokemus on peräisin Afganistanista, missä hän toimi neuvonantajana 2012-2013. Vuosina 2002-2003 hän oli puolestaan vierailevana tutkijana Washingtonissa Yhdysvalloissa.

- Olen saanut kotimaassa sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole mahdollistaneet lähtöä useampiin operaatioihin, Schroderus pohtii.

- Vuosi Afganistanissa oli tavallaan työkomennus muiden joukossa, mutta on se kieltämättä helpottanut tässä nykyisessä tehtävässä toimimista, hän sanoo.

53-vuotias Schroderus on rannikkotykistömiehiä. Varusmiespalveluksensa hän suoritti 1984 Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentissä.

 

Teksti: Asko Tanhuanpää

 

Lomalinja