Paavo Kiljunen

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja

Rauhanturvaajaliitto on jäsenyhdistysten muodostama yhteisö. Liitto ajaa rauhanturvaajien asioita valtakunnan tasolla ja pyrkii samalla tukemaan jäsenyhdistysten toimintaa. Kriisinhallintaveteraanit läheisineen asuvat jäsenyhdistysten alueilla, joten varsinainen kenttätyö jää yhdistysten vastuulle.

Tärkeintä kenttätyötä on vertaistuki ja -toiminta. Tavoitteena on, että jokainen operaatioista kotiutunut kykenee elämään hyvää ja täyteläistä elämää yhdessä läheistensä kanssa. Tutkimustenkin tukema totuus on, että pääosa sopeutuu hyvin nopeasti kotiutumisen jälkeen entiseen elämäänsä – parhaimmillaan positiivisesti muuttuneena.

Jotkut voivat tarvita tukea, joka lähtee käyntiin matalan kynnyksen vertaistuen kautta. Tämä on riittävä syy ylläpitää ja kehittää järjestelmää. Olennaista on ymmärtää ja tiedostaa vertaistuen ennalta ehkäisevä merkitys. Varhainen puuttuminen on yksilön kannalta inhimillistä ja yhteiskunnan kannalta kustannustehokasta.

Yhdistykset eivät voi tehtävästään selvitä, ellei tätä tärkeää toimintaa resursoida riittävästi. Tarvitaan koulutettuja eri ikäisiä vapaaehtoisia. Liitto järjestää vertaistukikoordinaattorin johdolla koulutusta, kehittää vertaistuen ja -toiminnan muotoja ja järjestää myös tapahtumia eri kohderyhmille.

Jokaisessa yhdistyksessä pitää olla muutama toimintaan syvemmin perehtynyt henkilö. Lisäksi tarvitaan yhdistysten johdon ymmärrykseen pohjautuva varaukseton tuki tälle toiminnalle. Jos joku ei itse tunne tarvitsevansa tukea, ei se tarkoita sitä, etteikö joku toinen voisi olla sen tarpeessa.

Nyt on aika panna tehtävät tärkeysjärjestykseen. Yhdistyksillä on paljon erilaista toimintaa messi-illoista ampumaharrastukseen ja sotiemme veteraanien tukemiseen sekä kaikkea mahdollista siltä väliltä. Kokonaisvaltainen vertaistuki ja -toiminta on nostettava tehtävistä kirkkaasti kärkeen. Varmuuden vuoksi totean, että hyvin järjestetty messi-iltakin on vertaistoimintaa.

Kymmenet sitoutuneet vapaaehtoiset projektipäällikkö Hannu Piispasen johdolla ovat luoneet viime vuosien aikana toiminnalle hyvän pohjan. Tästä on hyvä jatkaa seuraavalle tasolle, kohti tulevaisuuden normaalia tilaa, missä kukaan ei enää kummastele ja kyseenalaista vertaistoimintaa.

Toivotan rauhanturvaajille läheisineen sekä kaikille lehden lukijoille lämmintä ja turvallista loppukesää.

 

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja