PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Mauri Koskela Puheenjohtaja

Mauri Koskela
Puheenjohtaja

Olen viime aikoina saanut lukuisia yhteydenottoja kriisinhallintaveteraaneilta, jotka ovat palvelleet eri operaatioissa 1970- ja 80-luvuilla, jotkut myöhemminkin. Heidän huolensa on ollut joko kadonnut tai puuttuva Kriisinhallintaveteraanikortti. Tämä osoittaa mielestäni sen, että Suomen Rauhanturvaajaliitto on onnistunut toimintansa näkyvyyden lisäämisessä ja operaatiokokemusta omaavat henkilöt kokevat tärkeäksi kyseisen kortin omistamisen ja siihen liittyvät etuudet. Lämmin kiitos niille, jotka ovat olleet näitä etuja neuvottelemassa!

Etuudethan on kytketty kortin omistajuuteen. Kortin omistaja voi olla vain henkilö, joka on palvellut sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä. Tiedoksi niille, joilta kortti puuttuu tai joilta se on sattunut katoamaan! Kortin voi saada ottamalla yhteyttä Porin prikaatin ja siellä henkilöön nimeltä Auli Pakula. Puolustusvoimien puhelinvaihteen numero on 02 99 800, josta voi pyytää yhdistämään kyseiselle henkilölle ja hän varmasti auttaa.

Kriisinhallintaveteraanistatus sinällään on myös merkittävä asia. Edeltäjäni liiton johdossa ovat tehneet uraauurtavaa työtä statuksen vahvistamisessa ja sen merkityksen laajentamisessa. Rauhanturvaajina Suomen virallista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa toteuttamassa olleet henkilöt on tunnustettu varteenotettaviksi kumppaneiksi neuvottelupöydissä ja neuvottelujen tuloksena valtiovallan taholta meille on myönnetty kyseinen veteraanistatus, joka kohdistuu kaikkiin rauhanturva- ja kriisinhallintapalveluksessa olleisiin.

Tämän myötä olemme kyenneet pääsemään mukaan yhä useampiin neuvottelupöytiin ja varmistamaan edellytykset jäsenistön hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tästä selkeimpänä esimerkkinä on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) saatu rahoitus erilaisten vertaistuen tapahtumien järjestämiseen. Kyseisellä avustuksella olemme palkanneet myös liitolle sen tähän mennessä ainoan kokopäiväisen henkilön, Vertaistukikoordinaattorin. Ilouutisena voin todeta, että kuluvalle vuodelle STEA on myöntänyt rahoituksen myös toisen puolipäiväisen henkilön palkkaamiseen.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Suuri yleisö tai edes kaikki päättävät tahot eivät vielä ole mieltäneet toimintamme merkitystä ja laajuutta. Kannustankin kaikkia jäseniämme viestittämään yhteistyötahoilleen oikeaa tietoa rauhanturvaamisesta ja kriisinhallinnasta sekä kriisinhallintaveteraanistatuksesta ja siitä työstä, jota tuon aseman saavuttamiseksi on eri operaatioissa jouduttu tekemään.

Samalla se saattaa kannustaa uusia jäseniä liittymään liittoomme. Hekin voivat olla ylpeitä jäsenyydestään Suomen Rauhanturvaajaliitossa. Suurempi jäsenmäärä vahvistaa taas Rauhanturvaajaliiton asemaa jatkoneuvotteluissa ja edunvalvonnassa. Olisikin erinomaisen tärkeää, että kaikki operaatioissa olleet muistaisivat liiton painoarvon kasvavan jäsenmäärän kasvun myötä. Jo pelkkä liittoon kuuluminen riittää, jos ei välttämättä halua tai pysty elämäntilanteesta johtuen muuten olemaan toiminnassa aktiivisesti mukana.

Keväisin terveisin,

Mauri Koskela
Puheenjohtaja