YLIÖ

Puhumme Puolustusvoimissa siitä, että kriisinhallintapalvelus on eräänlainen projekti, jonka voi jakaa vaiheidensa mukaisesti eri osiin. Kriisinhallintapalvelus on kaikkine vaiheineen (koulutuksesta varsinaiseen kriisinhallintapalvelukseen ja kotiutumiseen) matka, jossa myös rauhanturvaajan läheiset ovat matkakumppaneita.

Rauhanturvaajan läheisiksi voidaan mieltää samaan talouteen kuuluvat henkilöt, mutta myös läheiset sukulaiset ja ystävät. On tärkeä ymmärtää, että läheiset ovat myös missiossa, vaikka rauhanturvaaja on se, joka lähtee kotoaan ulkomaan työkomennukselle. Kriisinhallintapalveluksen myötä syntyy tilapäisesti kahden rinnakkaisarjen tila, jossa jaetaan jokapäiväistä elämää toisinaan tiiviinkin yhteydenpidon keinoin, mutta samanaikaisesti eletään kahdessa hyvinkin erilaisessa todellisuudessa pitkän välimatkan päässä toisistaan. Molemmat arjet kokemuksineen ja tapahtumineen ovat yhtä tärkeitä ja merkityksellisiä.

Eräs rauhanturvaaja totesi oman kriisinhallintapalveluksensa jälkeen, että hänen palvelusaikansa todellinen sankari oli hänen vaimonsa, joka huolehti lapsista ja kodista sekä pyöritti kotimaassa arjen rutiineja hänen poissa ollessaan. Läheisiä ei siis sovi unohtaa, kun puhumme rauhanturvaajan kokonaisvaltaisesta psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista tai rauhanturvaajien tukemisesta kriisinhallintapalveluksen eri vaiheissa.

Huomioimalla läheiset ja tarjoamalla tukea sekä apua rauhanturvaajan tärkeille ihmisille, tuemme samalla myös rauhanturvaajaa. Rauhanturvaaja saa rauhassa keskittyä kriisinhallintapalveluksensa ja työtehtäviensä suorittamiseen, kun läheisille annetaan mahdollisimman paljon tietoa operaatioista, vakuutusturvasta, terveydenhuollosta, psykososiaalisen tuen palveluista sekä tarjotaan konkreettisia vinkkejä tai keinoja arjesta selviytymiseen. Läheiset voivat olla levollisin mielin tietäen, että heidän rauhanturvaajistaan huolehditaan mahdollisimman hyvin ja, että läheisillekin on tarjolla tukea tarpeen niin vaatiessa.

Tampereella muutaman kerran vuodessa järjestettävän Läheisten tiedotus -ja keskustelutilaisuuden tavoitteena on, että operaatiossa palvelevien rauhanturvaajien läheiset saavat päivän aikana ajankohtaista tietoa operaatioiden yleistilanteesta, psykososiaalisen tuen palveluista ja vertaistuesta. Osallistujat pääsevät tilaisuuden aikana keskustelemaan Puolustusvoimien henkilöstön, Suomen Rauhanturvaajaliiton vertaistukikoordinaattorin, kokemusasiantuntijoiden ja mikä tärkeintä; toisten samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Parhaimmassa tapauksessa läheiset verkostoituvat keskenään ja löytävät vertaisia jakamaan kriisinhallintapalveluksen aikaisen arjen kokemuksia.

Läheiset ovat jakaneet mietteitään tilaisuuden merkityksellisyydestä ja antaneet palautetta Puolustusvoimille seuraavasti:

”Päivä on erittäin tärkeä meille läheisille, täällä saamme tärkeää tietoa kriisinhallintaoperaatiossa toimimisesta ja erilaisista tukimuodoista kriisinhallintapalveluksen jälkeen.”

”Vertaiskeskustelussa oli mahdollisuus jakaa tuntojaan samassa tilanteessa olevien äitien kanssa, se oli tosi tärkeää.”

”On hyvä huomata miten hyvää huolta meidän rakkaista pidetään ja kuinka rauhanturvaajiemme tärkeää työtä arvostetaan.”

”Nyt tiedämme mistä apua ja tukea saa tarvittaessa."

”Mahtavaa tietää tätä kaikkea, myös tärkeä viesti omalle pojalle, että ollaan täällä.”

”Todella mukava ja lämminhenkinen tilaisuus, saimme paljon.”

”Lohdullista saada kuulla muiden samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kokemuksia ja päästä keskustelemaan vertaisten kanssa.”

”Tuli sellainen olo, että on valmistauduttu hyvin siihen, jos jotakin sattuu. Jäi kuva, että homma on hanskassa.”

”Luennolla kuvattiin hyvin tuen kolme tasoa: 1) ennen, 2) palvelusaikana ja 3) jälkihoito. Annettiin yhteysväylät, jos sellaisia tilanteita tulee.”

”Tilaisuus on tärkeä meille kotijoukoille, suurkiitos!”

 

Dina Varjamo

Kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattori
Puolustusvoimat/Porin prikaati