Rauhanturvaaja

Rauhanturvaaja 4/17

Thumbnail Tänä päivänä jo runsas puoli tusinaa suomalaista on käynyt Virtasen jalanjäljillä kaikissa maailman maissa. Elettiin vuotta 1988, kun toimittaja...
Thumbnail Missä kriisi – siellä Virtanen Maastopukuinen toimittaja Virtanen Kyproksella suomalaisten rauhanturvaajien kanssa. Hiusmuodin perusteella ei...
Lue lisää:Rauhanturvaaja 4/17  

Arkisto

Jarno Limnell

Jarno Limnell

Jarno Limnéll, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori, rauhanturvaajaveteraani ja kapteeni evp nostaa toimivan yhteistyön niin sisäisesti kuin kansainvälisestikin Suomen vahvuudeksi, mitä turvallisuuteen tulee. Kansallisesti Limnell painottaa nimenomaan yhteistyötä julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä.

- Hyvänä esimerkkinä toimivasta kansallisesta yhteistyöstä voi ottaa esiin ensimmäisen Suomessa järjestetyn kyberturvallisuusfoorumin, missä oli hyvä edustus niin viranomaispuolelta, alan yrityksistä, akateemisesta maailmasta kuin järjestöistäkin. Tilaisuudessa oli vilpitön henki tehdä töitä yhdessä.

- Jatkoa ajatellen toinen kansallisesti tärkeä asia on teknologian turvallisuuden ja kyberratkaisujen omavaraisuus. Kysymys on niin yrityksistä, ihmisistä kuin teknologiaratkaisuistakin, Limnéll linjaa.

Jarno Limnéllin korostamaa yhteistyötä Suomi tekee vahvasti myös kansainvälisellä tasolla. Yksi esimerkki tästä on Suomeen perustettava hybridiosaamiskeskus, jonka perustamisasiakirja allekirjoitettiin pääsiäisen alla. Limnéllin mukaan Suomen toimiva kokonaisturvallisuuden malli oli suurin syy siihen, että keskus tulee juuri tänne.

- Osaamiskeskuksen avulla opitaan ymmärtämään paremmin niin hybridi-ilmiötä kuin yhteiskunnan haavoittuvuuksiakin. Samalla kehitetään torjuntakykyjä hybridiuhkien varalle.

Hankkeessa on mukana kymmenkunta valtiota, sekä EU- että Nato-maita, Suomen lisäksi muun muassa Yhdysvallat, Saksa, Iso-Britannia, Ruotsi ja Viro.

- Kysymys on osaamisen verkoston kehittämisestä. Osaamista on paljon eri tahoilla, nyt tietoutta halutaan yhdistää. Sekä Natossa että EU:ssa yhteistyötä hybridiuhkien varalle on korostettu jo pidempään.

Turvallisuuden uusi normaalitila

Jarno Limnéll käyttää mielellään käsitettä turvallisuuden uusi normaalitila. Siihen liittyen hän nostaa esiin termit muutosnopeus ja ennalta-arvaamaton epävakaus.

- Muutosnopeus on arvaamaton käsite. Kukaan ei voi tietää, mitä tapahtuu ensi viikolla. Varmaa on ainoastaan se, että tulevaisuus yllättää meidät. Kovaa vauhtia kiihtyvän teknologisen kehityksen turvallisuusvaikutuksia pitää seurata tarkoin.

- Ennalta-arvaamaton epävakaus on turvallisuuden uuden normaalitilan toinen ominaispiirre. Kun jatkossa puhutaan turvallisuudesta, puhutaan niin yhteiskunnan kuin yksilönkin sietokyvystä, fyysisestä ja henkisestä valmiudesta kohdata poikkeavia tilanteita ja toipua niistä.

Kolmantena turvallisuuden ominaispiirteenä Limnéll mainitsee digitaalisen ja fyysisen turvallisuusympäristön yhteenkietoutumisen samoin kuin turvallisuusympäristön kokonaisuuden kompleksisuuden.

- Itse uskon, että kyberturvallisuus eli ihmisen luoman digitaalisen toimintaympäristön turvallisuus on merkittävimmin turvallisuusymmärrystämme muuttava tekijä lähivuosina, hän näkee.

Jarno Limnéll varoittaa nykypäivän ihmisiä kuitenkin liiallisesta kyberturvallisuuteen katsomisesta – asiat on nähtävä laajemmin.

- Kaiken digitalisoitumisen keskelläkin on muistettava, että jos esimerkiksi merikaapelit eivät toimi, ollaan haavoittuvaisia. Vaalienkin turvallisuus on yhtäläisesti riippuvainen niin digitaalisista kuin fyysisistäkin keinoista.

 

Teksti: Asko Tanhuanpää

Kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéllin kokemus rauhanturvaamisesta on peräisin Lähi-idästä, UNTSO:n sotilastarkkailijan tehtävistä.

Rauhanturvaaja

Rauhanturvaaja 4/17

Thumbnail Tänä päivänä jo runsas puoli tusinaa suomalaista on käynyt Virtasen jalanjäljillä kaikissa maailman maissa. Elettiin vuotta 1988, kun toimittaja...
Thumbnail Missä kriisi – siellä Virtanen Maastopukuinen toimittaja Virtanen Kyproksella suomalaisten rauhanturvaajien kanssa. Hiusmuodin perusteella ei...
Lue lisää:Rauhanturvaaja 4/17  

Arkisto

Julkaisija:

small logoSuomen Rauhanturvaajaliitto ry

 rauhanturvaajaliitto.fi

Seuraa Rauhanturvaajaliittoa sosiaalisessa mediassa