Rauhanturvaaja

Rauhanturvaaja 3/17

Thumbnail Aiemmin YK-koulutuskeskuksena tunnetussa Puolustusvoimien kansainvälisessä keskuksessa FINCENT:ssä tehdään elokuussa historiaa, kun jo 1960-luvun...
Thumbnail Neljännesvuosisadan välein sotilasvaatteissa maailmalle Tarja Raappanan valinta Vuoden rauhanturvaajaksi julkistettiin Kansainvälisenä rauhanturvaajien...
Lue lisää:Rauhanturvaaja 3/17  

Arkisto

Irak

Yksi ryhmä on saatu koulutettua ja nyt on yhteiskuvan aika.

Suomi on osallistunut Pohjois-Irakissa OIR -operaation (Operation Inherent Resolve) koulutustoimintaan elokuusta 2015 ja neuvonantotoimintaan elokuusta 2016 alkaen. Kouluttajien ja neuvonantajien lisäksi suomalaisia palvelee esikunta- ja tukitehtävissä.

Suomalaiset osallistuvat peshmerga-sotilaiden koulutukseen noin 30 henkilön vahvuisena osastona Pohjois-Irakissa Kurdien hallinnoimalla alueella. Tähän kevääseen mennessä suomalaiset ovat kouluttaneet noin 1 850 peshmerga-sotilasta. Koulutettavat ovat olleet hyvin motivoituneita ja suhtautuvat koulutukseen arvostavasti. Taustoiltaan koulutettavat ovat hyvin erilaisia ikänsä ja kokemuksensa puolesta. Osalla on jo reilusti rintamakokemusta, osa aloittaa alkeista.

Peshmerga-sotilailla on myös siviiliammatti. He saavat pientä korvausta siitä, että he osallistuvat Isisin vastaiseen taisteluun, mutta pääosan toimeentulostaan he saavat siviilitöistä. Käytännössä sotilaat tulevat koulutukseen, käyvät operaatioissa ja palaavat hetkeksi siviilielämään työskentelemään taksinkuljettajina, rakentajina, kauppiaina, yrittäjinä tai paikallisessa hallinnossa.

Koulutettavat lähtevät siitä, että OIR-operaation tuella yhdistetään kaikki voimat siten, että alueen turvallisuus saadaan palautettua ja tulevaisuutta päästään jälleen rakentamaan. Ennen kuin Isisin uhka konkretisoitui Kurdistanissa 2014, alueella oli kova kehitystrendi. Ihmiset odottavat pääsevänsä jatkamaan tulevaisuutensa rakentamista. Sota on lähellä, mutta ihmiset pyrkivät elämään niin normaalia elämää kuin suinkin mahdollista.

Tukikohdista liikkuvaan koulutukseen

Koulutus on tapahtunut pääosin pysyvissä koulutustukikohdissa, joihin joukot ovat tulleet koulutettaviksi pääsääntöisesti komppania kerrallaan. Käytännössä koulutus on ollut hyvin samankaltaista, mutta nopeammassa aikataulussa, kuin kotimainen varusmieskoulutus. Koulutus on sisältänyt yksittäisen taistelijan taitojen koulutusta ase- ja ampumakoulutuksesta, taistelukoulutuksesta, viestikoulutuksesta, lääkintäkoulutukseen ja edelleen ryhmä-, joukkue- ja komppaniatason koulutukseen.

Kokonaisuutena suomalaisten antama koulutus Irakissa on parantanut koulutettavien joukkojen kykyä toimia kokonaisena yksikkönä ja kehittänyt näin kykyä selviytyä taistelutilanteessa.

Lääkintäkoulutus on pienentänyt taisteluissa haavoittuneiden kuolleisuutta ja etenkin improvisoituihin räjähteisiin (IED) liittyvä koulutus on vähentänyt tappioita koulutettavien keskuudessa. Lisäksi pimeätaistelukoulutuksella on pystytty vaikuttamaan joukon pimeätoimintakykyyn puutteellisesta varustuksesta huolimatta. Vuoden 2017 alusta alkaen on lisäksi annettu sisäisen turvallisuuden parantamiseen liittyvää koulutusta. Koulutus pitää sisällään muun muassa rakennusten, ajoneuvojen ja henkilöiden tarkastukseen, partiointiin sekä alueen turvallisuuden ylläpitoon liittyvää koulutusta.

Kurdijoukkojen sitoutuessa taistelutoimintaan, liikkuva koulutustoiminta joukkojen ryhmitysalueilla on lisääntynyt. Koulutus ei varsinaisesti ole muuttunut, vaan se laajentunut siten, että sitä koulutusta annetaan myös lähempänä rintamalinjaa oleville taistelijoille. Heitä on koulutettu yksityiskohtaisemmin tiettyihin tilanteisiin ja samalla saatu paikan päällä palautetta siitä, miten koulutus on vastannut tilanteen asettamia vaatimuksia. Mosulin operaatio on aiheuttanut koulutustoiminnassa sen, että koulutus on muuttunut enemmän tilanteenmukaiseksi.

Tavoitteena Mosul

OIR-operaation päätavoite on tällä hetkellä tukea Irakin turvallisuusviranomaisia Mosulin takaisinvaltauksessa. Valtausoperaatio alkoi lokakuussa 2016 ja Itä-Mosul vallattiin takaisin tammikuun 2017 lopussa noin 100 päivää kestäneiden taisteluiden jälkeen. Hyökkäys Länsi-Mosulin valtaamiseksi alkoi 19.2.2017.

Suomalainen neuvoanto-osasto on keskittynyt Irakin turvallisuusjoukkojen tukemiseen noin 50 henkilön kokoisella neuvonanto-osastolla. Toiminnan tavoitteena on turvallisuusjoukkojen operatiivisen toiminnan tukeminen, joka sisältää muun muassa neuvonantoa, tilannekuvan vaihtoa ja lääkinnällistä tukea. Toiminta tapahtuu pääosin turvallisuusjoukkojen ryhmitysalueilla ja myös rintamalinjan läheisyydessä.

Neuvonantotoiminnassa keskitytään vallitsevan tilanteen arviointiin. Neuvottavan joukon kanssa yhdessä prosessoidaan tilanne ja katsotaan onko joukon tilanteessa tekemä päätös tarkoituksenmukainen ja toimiva, ja ennen kaikkea sellainen, ettei se aiheuta tappioita omalle joukolle.

Tilanne rintamalinjalla on melko vakaa, mutta Isisin häirintäiskut linjan eri osiin ovat lähes päivittäisiä. Suomalaiset joukot ovat joutuneet rintamalinjan tuntumassa tehtäviensä aikana Isisin tulenkäytön kohteeksi kuusi kertaa lokakuun 2016 ja huhtikuun 2017 välisenä aikana siten, että tuleen on jouduttu vastaamaan hätävarjeluperusteisesti. Tilanteista ei ole aiheutunut tappioita omalle henkilöstölle tai materiaalille, eikä tuettavalle joukolle.

Mosulin hyökkäyksen aikana Irakin turvallisuusjoukkoja on tuettu myös hätäkirurgisella ensihoitokyvyllä. Mosulin valtaamisen aikana suomalaiset ovat osallistuneet toistaiseksi yli 580 sotavammapotilaan hoitamiseen. Lääkintäryhmä on operaation aikana hoitanut etulinjan välittömään läheisyyteen perustetuilla ensihoitopaikoilla useita satoja Irakin turvallisuusjoukkojen haavoittuneita sotilaita, sekä useita kymmeniä taistelun siviiliuhreja. Suomalaisryhmän hoitamat siviiliuhrit ovat olleet pääsääntöisesti naisia ja pieniä lapsia.

Ensisijainen hoitotaktiikka ryhmällä on stabiloida potilaan peruselintoiminnot niin vakaalle tasolle, että potilaan tila kestää turvallisen siirron jatkohoitopaikkaan. Evakuointi ambulansseilla sairaalaan kestää noin tunnista puoleentoista.

 

Teksti ja kuvat: Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa 

 

Motonet 

Rauhanturvaaja

Rauhanturvaaja 3/17

Thumbnail Aiemmin YK-koulutuskeskuksena tunnetussa Puolustusvoimien kansainvälisessä keskuksessa FINCENT:ssä tehdään elokuussa historiaa, kun jo 1960-luvun...
Thumbnail Neljännesvuosisadan välein sotilasvaatteissa maailmalle Tarja Raappanan valinta Vuoden rauhanturvaajaksi julkistettiin Kansainvälisenä rauhanturvaajien...
Lue lisää:Rauhanturvaaja 3/17  

Arkisto

Julkaisija:

small logoSuomen Rauhanturvaajaliitto ry

 rauhanturvaajaliitto.fi

Seuraa Rauhanturvaajaliittoa sosiaalisessa mediassa