GDPR voimaan

Paljon lehtien palstatilaa saanut EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuun lopulla. Liitto oli varautunut asiaan ajoissa. Liiton hallitus nimesi liiton tietosuojavastaavaksi allekirjoittaneen, joka laati liiton jäsenrekisterille tarvittavan tietosuojailmoituksen. Tietosuojailmoitus on nyt netissä ja siihen on linkki jäseneksiliittymissivulla. Myös liiton huomionosoitusjärjestelmän palkittavaksi esitetyistä pidettävästä rekisteristä ja muista liiton henkilörekistereistä on tehty tarvittavat tietosuojailmoitukset.

Kovin paljon muuta muutosta tuo asetuksen voimaantulo ei mukanaan liiton toimintaan tuonut, sillä liiton jäsenrekisterin hoidossa on tietosuoja-asiat otettu vahvasti huomioon jo siinä vaiheessa, kun edellistä jäsenrekisteriä Nekkaria määriteltiin. Liitto ei mm. ole luovuttanut jäsenyhdistysten jäsenten tietoja liiton ulkopuolelle muuten kuin tietosuojailmoituksessa kerrotaan.

Yhdistyksiä myös ohjeistettiin tekemään tarvittavat tietosuojailmoitukset omista mahdollisista rekistereistään.

Nyrkkisääntönä voisi vielä yhdistyksille kertoa, että ei kannata pitää turhia henkilörekistereitä, eikä tarpeellisissakaan rekistereissä turhia tietoja.

Puheenjohtaja vaihtuu

Olen saanut toimia liiton hallinnossa nyt neljän hienon puheenjohtajan alaisuudessa. Puheenjohtajien vaihdokset eivät kuitenkaan ole olleet helppoja. Jokaisella kerralla puheenjohtajan vaihtuminen on synnyttänyt liiton jäsenistössä eräänlaisen valtakiiman. Syynä turbulenssiin on ollut, joko oman aseman pönkittäminen tai vanhojen ”vääryyksien” kuittaaminen.

Tuo kiima on ilmentynyt uuden vielä liiton asioihin perehtymän ehtimättömän puheenjohtajan suurena puhelujen määränä ja loanheittona. Lokaa niskaamme olemme saaneet ainakin me muutamat vähälukuiset liiton talkoomiehet eli toimihenkilöt. Valtakiimaisten yhteydenottojen aiheuttamat uudet ”avaukset” ovat saaneet aikaan tukun erilaisten turhien selvitysten tekemistä, joka on kuormittanut toimihenkilöitä entisestään.

Olisin kovin mielissäni, jos tällä kertaa jaksaisimme malttaa mielemme tässä asiassa. Annetaan uudelle puheenjohtajalle rauha tutustua uuteen tehtäväänsä. Muutostarpeet tulevat kyllä esiin, jos sellaisia on.

Ehdokkaiden valinnan aika

Kevätliittokokouksen uusiman menettelytapaohjeen mukaan liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenehdokkaat on ilmoitettava liitolle 31.7. mennessä. Yhdistyksillä on siis kesä aikaa tehdä esityksiä syysliittokokouksen kolmeen eri vaaliin. Samaa henkilöä voi esittää useampaan tehtävään.

Ilmoitukset on tehtävä 31.7. mennessä liittoon ja lähetettävä mielellään kuvallinen esittely ehdokkaista Rauhanturvaaja-lehteen. Olisi hyvä, että kaikista ehdokkaista olisi esittely lehdessä 4/18, niin että yhdistyksien hallitukset pääsevät miettimään millaisia evästyksiä liittokokousedustajalleen antavat.

Järjestökoulutus syksyllä

Järjestökoulutus järjestetään liiton toimintasuunnitelman mukaisesti 17.11. Koulutuspaikkana on todennäköisesti taas Tampere. Viime vuosien tapaan järjestökoulutuksessa käsitellään Membook-jäsenrekisteripalvelua ja muita jäsenasioita.

Olisikin erityisen tärkeää, että mahdollisimman monesta jäsenyhdistyksestä olisi paikalla rekisteriasioista vastaava henkilö. Muitakin järjestöasioita tilaisuudessa käsitellään. Ohjelma tarkentuu alkusyksystä. Yhdistysten toimihenkilöiden kannattaa tehdä jo kalenterivaraus itselleen.

Etuudet netissä

Kriisinhallintaveteraanikortilla saatavat etuudet on listattu liiton nettisivuille. Nettisivut löytyvät osoitteesta www.rauhanturvaajaliitto.fi. Etulistauksen saa näkyviin sivuston etusivulla olevasta ilmoituksesta.

Listattuna on suuri määrä eri etuisuuksia. Etuisuuksien myöntäjät on listattu paikkakuntakohtaisesti. Kriisinhallintaveteraanikortilla saa jo mitä erilaisimpia etuisuuksia. Niitä kannattaa käyttää hyväkseen.

Listaa kannattaa käydä vilkuilemassa aina silloin tällöin, sillä etuisuuksia tulee jatkuvasti lisää.

Toimintaa paljon luvassa loppuvuodeksi

Suomen Rauhanturvaajaliiton 50-vuotisjuhlavuoden kesä ja syksy ovat täynnä toimintaa. Kesäkauden tapahtumiin taitavat ilmoittautumisajat olla jo ummessa mutta syksyn tapahtumiin ehtii mukaan vielä varmasti. Kannattaa lähteä mukaan juhlavuoden tapahtumiin.

Hauskaa kesää!

 

Ville Mäntysaari
Järjestöpäällikkö

 

Julkaisija:

small logoSuomen Rauhanturvaajaliitto ry

 rauhanturvaajaliitto.fi

Seuraa Rauhanturvaajaliittoa sosiaalisessa mediassa