TAUSTA

Onko erikoisolosuhteissa palvelleille rauhanturvaajille /kriisinhallintaveteraaneille tarvetta suunnattuun kuntoutukseen?

Tässä syy joulukuussa 2016 käynnistyneen kuntoutuksen suunnitteluun. Ensimmäinen kaksi-kolmepäiväinen, ennaltaehkäisevä kuntoutusviikonloppu toteutui toukokuussa 2017. Vuoden aikana ryhmämuotoinen kuntoutus suunnattiin kolmelle erilaiselle ryhmälle: naiset 50+, nais-mies-ryhmä ja eri-ikäisten ja eri operaatioissa palvelleiden ryhmä. Vuoden 2018 keväällä toteutui kaksi ryhmää. Osallistujia on ollut kaikkiaan 44.

TARKOITUS

Liiton ennaltaehkäisevän, lyhytkestoisen kuntoutuksen ensisijaisena tarkoituksena on tarjota rauhanturvatehtävissä palvelleille rauhanturvaajille/kriisinhallintaveteraaneille mahdollisuus keskustella vertaisryhmässä oman operaation aikaisista tapahtumista. Toinen tarkoitus on antaa tila ja paikka oman elämäntilanteen ja -tapojen tarkasteluun, saada testattua tietoa omasta terveydentilasta ja toimintakyvystä sekä henkilökohtaista ohjausta.

Tilaisuus on suunnattu niille rauhanturvaajille/kriisinhallintaveteraaneille, jotka haluavat ja pystyvät jatkossa omatoimisesti parantamaan toimintakykyään. Eri ikäisille tarkoitettujen ryhmien tavoitteet painottuvat hieman eri tavoin. Diagnosoituihin sairauksiin perustuvat kuntoutukset ja niiden tarpeessa olevat henkilöt eivät kuulu liiton järjestämän kuntoutuksen piiriin.

TAVOITTEET

Ennaltaehkäisevän lyhytkestoisen kuntoutuksen tavoitteet toteutuvat, kun
• osallistuja on saanut ohjatusti ja vertaistukiryhmässä keskustella oman operaationsa aikaisista tapahtumista
• saanut tietoa kriiseistä, niiden mahdollisesti aiheuttamista oireista ja ammattiavun mahdollisuuksista
• saanut oman terveydentilaan liittyviä laboratorio- tai muita kokeita
• fyysistä kuntoa kuvaavia testejä ja ohjeita oman toimintakyvyn parantamiseksi
• tietoa ja ohjeita mahdollisten elämäntapamuutosten tekemiseen
• tarvittavaan jatkohoitoon ohjauksen

TULOKSET

Vertaistukiryhmän saaman palautteen perusteella lyhytkestoinen kuntoutusviikonloppu on arvioitu hyödylliseksi, ja edellä mainitut tavoitteet ovat toteutuneet keskitasoa paremmin.

Lähes puolet vastaajista oli kokenut omassa rauhanturvapalveluksessaan tapahtuman (lähelle ampuminen, onnettomuus tms.), joka on vähentänyt selvästi hänen henkistä hyvinvointiaan palveluksen jälkeen. Pyrimme selvittämään tätä asiaa ja mahdollista tuen tarvetta tarkemmin.

Kuntoutuksesta saatu palaute on tärkeää, jotta STEA:n rahoittamaa toimintaa voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti. Toisaalta se antaa perusteita mahdollisesti laajempien toimien käynnistämistä varten. Jatkossa pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvä alueellinen hajautus järjestämispaikkojen suhteen.

Kirsti Kujanpää, SRTL, vertaistukivastaava ja varapuheenjohtaja
Timo Ryhänen, SRTL, vertaistukikoordinaattori

 

Julkaisija:

small logoSuomen Rauhanturvaajaliitto ry

 rauhanturvaajaliitto.fi

Seuraa Rauhanturvaajaliittoa sosiaalisessa mediassa