Petri Hulkko

Vuoden vaihteessa voimaan astuneen puolustusvoimauudistuksen yhteydessä toteutettiin maavoimissa myös kriisinhallinnan johtosuhdemuutos. Tehtyjen suunnitelmien perusteella on tätä kirjoittaessa toimittu nyt noin kuukausi. Näyttää siltä, että suurista muutoksista on selvitty kunnialla, vaikka puolustusvoimissa kaikkien vuoden vaihteessa toteutettujen muutosten yhteenlaskettu vaikuttavuus on häkellyttävä.

Keskeinen tavoite muutoksessa oli, ettei operaatioiden tilanteessa saa näkyä miinusmerkkistä vaikutusta kotimaan muutoksista johtuen. Näistä muutoksista lähes jokainen olisi epäonnistuessaan voinut merkittävästi haitata tai jopa vaarantaa joukon toiminnan operaatioalueella. Tyypillistä käynnissä olevien operaatioiden turvallisuustilanteessa on se, että minkä tahansa kriisinhallintaoperaation toimintaympäristö voi vaihtua kohtuullisesta vakaudesta riskialttiiksi tuntiluokassa. Kotimaan pään uusien toimijoiden on kyettävä sopeuttamaan toimintaansa samassa tahdissa.

Toteutetussa kriisinhallinnan johtosuhdemuutoksessa organisaation näkökulmasta tehtiin suuria muutoksia. Näiden muutosten tavoitetilana oli olla näkymättömiä operaatioalueella toimivalle yksittäiselle rauhanturvaajalle ja joukolle. Mitä näkymättömämpiä, sen parempi. Kotimaan yhteyshenkilön, osoitteen ja puhelinnumeron vaihtuminen on suurin muutos, mikä operaatioalueelle saisi näkyä. Tässä on onnistuttu.

Tämän vuoden alusta alkaen kriisihallintaoperaatioita on johdettu Mikkelistä, Maavoimien esikunnasta. Meille Mikkelissä muutos kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelijan ja mahdollistajan roolista operatiivisen johtajan saappaisiin oli huomattava. Suurten suunnittelulinjojen lisäksi päivittäiseen työhön kuuluu tänään kaikki mahdollinen operatiivisesta johtamisesta tilanteen seuraamiseen, tukikohtien infrastruktuurin parantamiseen, operaatioiden ampumatarvikkeiden sekä muiden materiaalitäydennysten tilaamiseen.

Puolustusvoimiin perustettu Puolustusvoimien logistiikkalaitos otti vastuun operaatioiden huollon ja logistiikan käytännön toteuttamisesta. Laitos on jättiläinen, joka vastaa koko puolustusvoimien materiaalin hankkimisesta, ylläpidosta sekä logistiikan koko ketjusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kriisinhallintaoperaatioiden osalta se kattaa kaiken lomalentojen sopimuksista materiaalin hankkimiseen, keskittämiseen ja täydentämiseen niin operaatioiden purkuun, perustamiseen kuin ylläpitoonkin liittyen.

Porin prikaati jatkaa edelleen ansiokasta työtään kriisinhallintahenkilöstön kouluttajana, joukon perustajana ja varustajana sekä reserviläisten rekrytoijana. Kriisihallintavalmiuteen ja -koulutukseen hakeutuville toteutettu organisaatiomuutos ei käytännössä juuri näy. Porin prikaati on edelleen se taho, johon otetaan yhteyttä reserviläisten henkilöstöasioiden hoidossa ja joka järjestää koulutuksen sekä palveluksen jälkeiset kotiuttamiskoulutukset. Säkylässä on edelleen kriisinhallinnan reserviläisten koti, joka tuottaa kaikki palvelut reserviläisille ja koulutettaville.

Operaatioihin liittyen tarve reserviläisten erikoisosaamisen hyödyntämiseksi kasvaa jatkuvasti. Kriisinhallinnan tulevaisuus näyttää olevan entistä pienemmissä kokoonpanoissa entistä laajemmalla alueella yhä haastavammissa tehtävissä ja olosuhteissa. Pienen joukon toiminnan edellytykset ja omavaraisuus edellyttävät kaikilta lähtijöiltä moniosaamista. Libanonin perinteisemmässä operaatiossa sen sijaan kysyntää on sekä mainituille moniosaajille että perustehtäviin.

 

PETRI HULKKO

Prikaatikenraali Hulkko toimii Maavoimien operaatiopäällikkönä