Paavo Kiljunen

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja

Puolustusministeriö jakaa kriisinhallintaveteraanikortin joulukuussa, mikäli asevelvollisuuslaki ei aseta yllättäviä esteitä henkilötietojen käytölle tähän  tarkoitukseen. Mätäkuu tuotti uutisen, jonka mukaan asevelvollisten osoitteiden luovutus kortin valmistavalle yritykselle voisi olla ongelmallista. Jos asevelvollisuustietokannan käyttö ei onnistu, joudutaan kortin osalta hakumenettelyyn. Liiton rooli tässä asetelmassa sovitaan erikseen. Joka tapauksessa kortti tulee jossain vaiheessa. Kortti on jo sinällään arvokas tunnustus ja kiitos palveluksesta rauhan ja isänmaan puolesta. Kortille ja statukselle halutaan kuitenkin myös konkreettista sisältöä.

Ensimmäiset yhteydenotot yrityksiin ja julkishallintoon ovat osoittaneet, että edessä on mittava urakka. Esimerkiksi VR on pikemminkin vähentämässä alennusryhmiä ja pienentämässä vaikkapa eläkeläisten alennusprosenttia. Perusteena on lippujen hintauudistuksen tuloksena syntynyt joustava hinnoittelu. Ajoissa ostetun tavallisen lipun hinta voi joskus olla halvempi kuin eläkeläisalennuksella ostetun lipun. Historiallisista syistä sana veteraani yhdistetään Suomessa vuosien 1939-45 sodissa taistelleisiin. Tämä on onnistuttu vuosien kovalla vaikuttamistyöllä takomaan kansalaisten ja viranomaisten korvien väliin. Varmasti tietoisuus veteraanien ratkaisevasta osuudesta isänmaan pelastamisessa auttoi asiaa. Nyt on edessä myyntityö toisenlaisen veteraaniporukan etuuksien puolesta.

Toisista lähtökodista tulleissa kriisinhallintaveteraaneissa on vielä sulattelemista. Ensimmäiseksi pitääkin kriisinhallintaveteraani-käsitteelle hankkia yleinen ymmärrys ja hyväksyntä. Tämä vaativa tehtävä on lähinnä viestinnällinen. Jokainen tilaisuus asian avaamiseen on hyödynnettävä. Yksinkertaiset perustelut löytyvät siitä huomattavasta henkilö- ja perhekohtaisesta riskistä, joka on otettu lähtöpäätöstä tehdessä. Myös eurooppalainen käytäntö tukee käsitystä, että kriisialueella elävässä operaatiossa isänmaan lähettämänä palvellut on yksinkertaisesti jonkin sortin veteraani.

Huomattava osa mahdollisista etuuksista on kuntien päätettävissä. Kuntaliiton perusasenne on positiivinen. Neuvottelut kuntien kanssa jäävät kuitenkin jäsenyhdistysten vastuulle. Liitto jatkaa ponnisteluja valtakunnallisella tasolla.

 

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja