Paavo Kiljunen

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja

Rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan juhlavuosi on kääntynyt loppusuoralle. Vuosi huipentuu joulukuussa Lahdessa järjestettävään pääjuhlaan. Juhlavuosi on näkynyt myös liiton tapahtumissa monin tavoin. Viimeksi rauhanturvahistoriaa muisteltiin Oulun liittokokouksessa. Kiitos vielä Oulun Seudun Rauhanturvaajille onnistuneista järjestelyistä.

Kuuden vuosikymmenen aikana on toiminnassa tapahtunut valtava kehitys. Varusteet ovat kehittyneet sarkapuvusta nykyaikaisiin aavikkovarusteisiin. Suurista pataljoonista on siirrytty räätälöityihin kokoonpanoihin sekä koulutukseen ja mentorointiin.  Lainsäädäntö, toimintatavat, suoja ja voima on sovitettu vaativaa toimintaympäristöä vastaaviksi. Verovapaat tuontiautot palkan jatkeina ovat historiaa. Palvelussuhteen ehdot ovat yleisesti ottaen kohtuullisella tasolla. Operaatioissa keskitytään ammattilaisen otteella olennaiseen eli vaativan tehtävän toteutukseen. YK:n lisäksi operaatioiden toteuttajina on alueellisia järjestöjä, kuten NATO ja EU, mutta myös samanmielisten koalitioita.

Suomen osallistumisen kannalta perusasetelma on koko historian ajan ollut sama. Valtion ylin johto on tehnyt osallistumispäätöksen. Joukko on koottu vapaaehtoisista reserviläisistä ja ammattisotilaista. Tehtävä on hoidettu suomalaiseen tapaan parhaan mukaan. Paraatitkin on järjestetty, vaikka suomalainen sotilas ei olekaan parhaimmillaan paraatisotilaana. Mieluummin tehdään asiallisia hommia operatiivisissa tehtävissä. Tehokkaalla ja ammattimaisella toiminnalla on vahvistettu myös Suomen puolustuksen uskottavuutta kansainvälisen yhteisön silmien alla.

Myös rauhanturvaajien tukijärjestelmä on kehittynyt. Aikanaan tarjottiin lämmintä kättä kiitokseksi toimialueella tai viimeistään lentokentällä. Nyt tuetaan kotimaahan asettautumisessa, mikäli tarvetta on. Liitolla on tässä toiminnassa oma vahva roolinsa. Palveluksen vaikutukset läheisiinkin otetaan huomioon. Kriisinhallintaveteraanistatus antaa pohjan etuuksien kehittämiselle.

Uudistettu tapaturmalakiesitys on tätä kirjoitettaessa rahoitusta vaille valmis eduskuntaan lähetettäväksi. Haluamme uskoa, että rahoitus löytyy mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Isänmaan vaativissa tehtävissä vammautuneet ansaitsevat sen, että elämä pysyvien vammojen kanssa tehdään niin siedettäväksi kuin mahdollista. 

 

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja