Rauhanturvaaja 6/16

Hägglundin yllätysterveiset kruunasivat hienon juhlan

Elisabeth Rehn ja Jukka Juusti

Kenraali Gustav Hägglundilla on uskomaton kyky yllättää. Vuonna 2011 Vaasassa järjestetyssä liittokokouksessa, Vapaudenristin ritarikunnan kansleri ja Suomen Rauhanturvaajaliiton kunniajäsen Hägglund yllätti liiton silloisen puheenjohtajan Heikki Holman täysin luovuttamalla tälle ensimmäisen luokan Vapaudenristin miekkoineen. Lahdessa järjestetyssä suomalaisen rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlassa oli "Köpin" seuraavan yllätyksen vuoro.

Juhlan juontaja saatteli Hägglundin ylimääräisenä puhujana lavalle juuri ennen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Paavo Kiljusen päätössanoja. Hägglundin oli määrä tuoda juhlaan Tasavallan presidentti Sauli Niinistön terveiset. Sen hän myös teki, mutta tapa sai Kiljusen sanattomaksi.

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu nykyisen sotilastapaturmalain korvaaminen kahdella uudella lailla. Toinen laeista koskee muun muassa varusmiehiä, kertausharjoituksiin osallistuvia reserviläisiä, vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia naisia ja sotilasvirkaan koulutettavia.

Kriisinhallintatehtäviin osallistuvia varten on tarkoitus säätää oma lakinsa. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 27. lokakuuta. Esitys liittyy valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.

Korvattavuuden edellytyksiin täsmennyksiä

Laissa täsmennettäisiin sitä, miten sotilastapaturma ja palvelussairaus määritellään. Palveluksessa aiheutuneet vammat ja sairaudet sekä palveluksesta johtuvien vammojen paheneminen on tarkoitus korvata kattavasti. Korvausedellytyksissä otetaan nykyistä paremmin huomioon palvelusajan olosuhteet, jotka lisäävät sairastumisen ja vammautumisen riskiä. Samalla korotettaisiin ansiomenetyskorvauksen vähimmäistasoa.

SPVuonna 2011 kirjoitin Rauhanturvaajaan jutun 2005 voimaan tulleeseen eläkelakiin tehdyistä muutoksista. Vuoden 2011 alusta rauhanturvaajien eläkeasioiden hoito siirtyi valtiokonttorilta Kevalle. Nykyiset vuoden 2005 eläkesäännökset ovat voimassa tämän vuoden loppuun. Ensi vuoden alusta tulee voimaan uusi eläkelaki, joka muuttaa eläkeikiä ja eläkkeen karttumaprosentteja.

Herve Ladsous

"Enää ei ole pelkästään miehiä kiikareiden kanssa"

YK:n rauhanturvaamisosaston (Department of Peacekeeping Operations) johtaja, alipääsihteeri Hervé Ladsous esitti maailmanjärjestön terveiset suomalaisen rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlassa. Hän totesi, että on suuri etuoikeus olla mukana juhlimassa. Ladsousille vierailu Suomessa on itse asiassa tänä vuonna jo toinen, aikaisemmin hän oli vaikuttunut saadessaan tutustua muun muassa rauhanturvaajien koulutukseen.

Alipääsihteeri Ladsous totesi Suomella olleen merkittävä sitoutuminen YK:n rauhanturvaamistoimintaan 60 vuoden aikana noin 45 000 operaatioon lähteneen sotilaan voimin. Hän esitti syvän kunnioituksensa myös niille 45 rauhanturvaajalle, jotka ovat antaneet oman henkensä YK:n lipun alla palvellessaan.

- Rauhanturvaaminen on kohdannut monia muutoksia uuden pääsihteerin tultua ja itseni aloittaessa "YK:n lippulaivan peräsimessä". Haasteita oli rahoittavien ja joukkoja lähettävien samoin kuin operaatioita suunnittelevien ja niitä toteuttavien maiden jännitteiden purkamisessa mutta onnistuimme siinä, Ladsous sanoi.

AliupseeriliittoRauhanturvaaja-aktiivi Otto Soini on järjestämässä yhdessä Pohjolan Matkojen kanssa sotahistoriamatkaa Berliiniin huhtikuussa. Viikon mittainen matka alkaa aprillipäivänä eli 1.4. ja päättyy 7.4

Matkalle lähdetään Finnlinesin laivalla Helsingin Vuosaaresta. Laiva saapuu Travemündeen, josta jatketaan bussilla suoraan Berliiniin. Majoitus on Hollywood Media –hotellissa.

Varsinainen ohjelma alkaa kolmantena matkapäivänä, jolloin käydään Sachenhausenin keskitysleirillä ja Berlin-Hohenschönhausen Memorial –museossa. Neljännen päivän ohjelmassa on puolestaan Potsdam, missä vieraillaan Sanssoucin palatsissa ja toisen maailmansodan rauhanneuvotteluissa merkittävää osaa näytelleessä Cecilienhofissa. Päivän päättää tutustuminen Bundeswehrin sotahistorialliseen museoon Berliinissä.