Liitto julkaisee juhlahistoriikin

SRTL täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Pääjuhla järjestetään keväällä. Liiton hallitus on päättynyt juhlan kunniaksi mm. toimittaa kirjan liiton perustamisesta ja kehittymisestä itsenäiseksi maapuolustus- ja veteraanijärjestöksi.

Kirjan käsikirjoitus valokuvineen on lähes kokonaisuudessaan valmis ja toimitettu taittajalle kesän 2017 aikana. Tavoite on saada kirja taitettuna oikolukuun ja päivitettäväksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Päivityksiä on vuoden 2018 alkupuolella kaksi, joten liittoa koskevat tiedot ja muutokset operaatioissa ja tietysti liiton 50-vuotisjuhlat pyritään saamaan kirjaan mukaan. Kirja julkaistaan liiton syysliittokokouksessa.

Tietoja kirjasta

Kirjan koko tulee olemaan A4 kokoa sisältäen neljä selkeää osaa. Sivumäärä on taiton ollessa kesken vaikea arvioida tarkkaan, mutta tavoitteeksi on asetettu noin 400 sivua. Toimitus on saanut kuvia käyttöönsä runsaasti, joten käytettävissä on ollut runsaasti ennen julkaisemattomia otoksia.

Kirjan teksti on jaettu selkeästi neljään osaan.

1) Ensimmäinen osa käsittelee liiton historiaa mukaan lukien myös kaikki
2) Toisessa osassa esitellään rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan kehittyminen sekä kaikki ne operaatiot, joihin Suomi on kirjan painoon mennessä 1956-2018 osallistunut. Esittely tapahtuu toimialueittain (Lähi-itä, Balkan, Afrikka).
3) Kolmannessa osassa tarkastellaan Suomen rauhanturvaamis- ja kriisinhallintakyvyn kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä eri vuosikymmeninä (henkilövalinnat, palvelussuhteen ehdot, koulutus, varustus, kansainvälisen yhteistyö).
4) Neljännessä osassa esittäytyvät yksittäiset henkilöt otsikolla ”Yksi meistä”. Mukana ovat kriisinhallintaveteraanit eri vuosikymmeniltä, vuosien 2008-2018 rauhanturvaajat, omakohtaisista kokemuksista eri operaatioista kertovat henkilöt ja mm. Rauhanturvaajalehteen haastatellut henkilöt. Mukana on henkilöitä kenraaleista jääkäreihin.

Kirjan viimeisillä sivuilla on lukijoita helpottavat lyhenteet, taulukoita ja tilastoja, mitalit ja henkilöhakemisto.

Haaste yhdistyksille

Kirjan hinta yritetään saada mahdollisimman alas (tavoite n. 25/kpl), mutta painos ja hinta riippuvat suurelta osin yhdistyksien ja yksityisten jäsenten kiinnostuksesta hankkia kirja omaan käyttöönsä. Tätä varten, hyvissä ajoin ennen kirjan painamista on hallituksen tiedettävä ennakkotilausten määrät yhdistyksittäin alustavasti jo tarjouskilpailua tehtäessä talvella 2018.

Esitän jo tässä yhteydessä, että yhdistykset aktivoituvat ja ottavat asian esille esimerkiksi loppuvuoden messi-illoissa. Kussakin yhteydessä jokainen voisi nimetä yhteyshenkilön, tätä tehtävää varten.

Täysin sokkona ei tilauksia tarvitse tehdä. Rauhanturvaliiton lehdissä 5 ja 6/2017 ja 1/2018 kirjaa on suunniteltu esiteltävän niiltä osin, jotka on taittajalla saatu käyttöön. Lisäksi kirjatoimikunta tulee nimeämään liiton yhteyshenkilöt, joka yhdessä päätoimittajan kanssa vastaa esitettyihin kysymyksiin.

 

Heikki Holma
Päätoimittaja