Paavo Kiljunen

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja

Rauhanturvaajaliiton jäsenyhdistyksissä on noin 6 500 jäsentä. Jäsenmäärä näyttää vakiintuneen tuolle tasolle. Jäsenten keski-ikä on nousussa. Tämä johtuu siitä, että uusia ja erityisesti nuoria jäseniä saadaan mukaan vain yksittäin. Jäsenten elämäntilanne ja tarpeet tunnetaan varsin hyvin. Saavuttaahan ajoittain toteutettava jäsenkysely suunnilleen puolet jäsenistä.

Kriisinhallintaveteraaneja arvioidaan olevan noin 45 000. Suomessa asuu siis lähes 40 000 tuntematonta rauhanturvaajaa.

He ovat aikanaan oman rauhanturvapestinsä hoitaneet ja kotiutuneet takaisin kotimaahan. Heidän elämäntilanteensa ei ole tiedossa. Kaikki eivät ole myöskään tietoisia tukijärjestelmästä. Voidaan kuitenkin olettaa, että pääosan elämä on yhtä hyvällä mallilla kuin muiden ikätoveriensa. Kansainvälinen kokemus on vieläpä rikastuttanut monen elämää. Tutkimuksiin ja kokemuksiin perustuen kuitenkin tiedetään, että kaikilla ei mene yhtä hyvin. Osalla voi olla erilaisia haasteita haittaamassa hyvää elämää. Ongelmilla voi olla yhteys rauhanturvapalvelukseen tai sitten ei. Riittävän kattavalle tutkimukselle olisi siis tarvetta.

Rauhanturvaajien ja läheisten tukijärjestelmää on tällä vuosituhannella määrätietoisesti kehitetty. Lakeja on uudistettu. Viranomaisten asennetta ja toimintaa on parannettu. Rauhanturvaajaliitto kehittää ja ylläpitää vertaistukijärjestelmää. Vammautuneiden kriisinhallintaveteraanien järjestö keskittyy erityisesti omiensa tukemiseen. Apua on siis tarvittaessa tarjolla. Ongelmana on, että mahdolliset asiakkaat eivät tunne tukijärjestelmää eivätkä näin ollen osaa sitä käyttää. Perinteisen koulukunnan suomalainen mies ei myöskään helpolla tunnusta olevansa avun tarpeessa. Tukijärjestelmä pitäisi saada yleisesti tunnetuksi. Tarvitaan siis kaikki mahdolliset viestintäkanavat tiedon levittämiseen. Jälleen vedotaan jäsenyhdistyksiin. Paikallisia ja alueellisia medioita kannattaa käyttää hyväksi.

Rauhanturvaajaliiton tavoitteena ei ole kehittää ja löytää sellaisia ongelmia, joita ei oikeasti ole. Jokainen kriisinhallintaveteraani läheisineen on kuitenkin oikeutettu tarvitessaan saamaan sitä tukea, mitä järjestelmä pystyy tarjoamaan.

 

Paavo Kiljunen
Puheenjohtaja