kirjamainos

Rauhanturvaajalehdessä 4/2017 julkaistiin tietoja tulevasta kirjasta. Tuosta hetkestä on kirjan toimittaminen edennyt aikataulussa. Tätä kirjoitettaessa 28.9. kaksi kolmasosaa kirjasta on jo taitettu.

Kirjan alkuperäinen tavoite, n. 400 sivua, tulee ylittymään selkeästi, joten kirjatoimikunta harkitsee kirja julkaisemista kaksiosaisena. Hinta pyritään kuitenkin pitämään suunnitellussa 25-30 eurossa. Hinta kattaa molemmat osat.

Yhdistyksille kirja myydään kokonaisuutena.

Kirjan ensimmäisen osan sisällysluettelon luonnos on seuraava:

TERVEHDYKSET
I LUKU:
Suomen Rauhanturvaajaliito ry:n perustaminen ja kehittyminen itsenäiseksi maanpuolustus- ja veteraanijärjestöksi
Liiton jäsenyhdistykset
II LUKU:
Yksi meistä - henkilökuvia, haastatteluja ja kokemuksia operaatioista
Kriisinhallintaveteraanit eri vuosikymmeniltä
Henkilökuvia ja haastatteluja
Vuosien 2008-2018 rauhanturvaajat
Kokemuksia rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioista

Kirjan toinen osa keskittyy rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaa seuraavin otsikoin:

LUKIJALLE
I LUKU:
Suomen osallistuminen rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioihin vuosina 1956-2018
Perinteisestä rauhanturvaamisesta ennalta ehkäisevään kriisinhallintaan
Suomalaiset rauhaa turvaamassa Lähi-idässä
Suomalaiset rauhaa turvaamassa Balkanilla
Suomalaiset rauhaa turvaamassa Afrikassa
II LUKU:
Suomen rauhanturvaamis- ja kriisinhallintakyvyn kehityksen vaikuttaneita tekijöitä
Koulutuksen kehitys
Varustuksen kehitys
Henkilövalinnat ja palvelussuhteen ehdot
Naton rauhankumppanuusohjelma osana suomalaisten kriisinhallintakyvyn kehittämistä
Sauna ja rauhanturvaajat ovat erottamattomia.

Teos ei kilpaile Perinneyhdistys Kuneitran Kojoottien kirjan ”Alhaalla” kanssa. Lähestymiskulma on täysin erilainen, vaikkakin molemmissa on tarkoituksenmukaista esitellä operaatiot, johon Suomi on osallistunut.

Liiton yhteyshenkilö kirjaprojektissa on Esko Hakulinen. Hän tulee antamaan selkeät ohjeet yhdistyksille ennakkotilauksista määräaikoineen.

Korostan jo tässä vaiheessa, että viimeistään nyt yhdistysten olisi nimettävä omat yhteyshenkilöt, jotka markkinoivat kirjaa jäsenistölleen. Kirjaa kannattaa varata myös yhdistyksien oman käyttöön esimerkiksi esitelmäpalkkioiksi tai muihin muistamisiin. Lisäksi kirjaa voi yhdistysten kautta tilata, vaikkei olisikaan jäsen. Hinta on sama, joten kannattaa mainostaa kirjaa myös oman alueen muille maanpuolustusjärjestöille. Yhdistyksille suunnitellaan pientä myyntipalkkiota.

Tavoite on, että 30.12.2017 mennessä yhdistykset tekevät ennakkotilaukset liitolle haluamistaan määristä. Korostan kahta asiaa. Lopullinen hinta määräytyy ennakkotilausten määrän mukaan. Yhdistysten mahdolliset jatkotilaukset eivät ole mahdollisia.

 

Heikki Holma
Päätoimittaja