Arvoisat lukijat, kirjoitan Teille ensimmäistä kertaa Porin prikaatin esikuntapäällikkönä. Edellisen tehtävän - Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja - myötä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistyö ovat tuttuja. Mutta nyt pääsen näkemään ja osallistumaan näiden asioiden käytännön järjestelyihin. Kirjoitan Teille muutaman sanan kriisinhallinnan operatiivisista tehtävistä ja sen edellytyksistä.

Tasavallan Presidentin johtaman ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan 1.12.2017 tekemän päätöksen perusteella Libanonin operaatioihin tulee muutos 1.12.2018. Käytännössä sillä päivämäärällä Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa (SKJL) operatiivinen toiminta päättyy. Ranskan terroristi-iskujen jälkimainingeissa luvatun UNIFIL-joukkojen komentajan reservin (Force Commander´s Reserve FCR) toiminta jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun. Sen nykyistä vahvuutta, 160 henkilöä, tultaneen nostamaan. Mikäli näin päätetään, se mahdollistaisi joukon operaatioajan kasvattamisen kuuteen kuukauteen, jolla mahdollistettaisiin palvelusvapaiden pitäminen operaation aikana. Tällä hetkellä operaatioaika on neljä kuukautta aiheuttaen Kriisinhallintakeskukselle ja koko Porin prikaatille liian nopean koulutuskierron.

Irakin OIR- ja Afganistanin RS-operaation mandaatti jatkuu ainakin vuoden 2018 ja odotettavissa on, että mandaatit jatkuvat myös tulevana vuotena. Irakissa on suomalaisia 100 ja Afganistanissa 40 sotilasta tällä hetkellä. 

Viimeisten vuosien aikana rauhanturvaajien rekrytointi on toteutettu onnistuneesti, joskin tuo tehtävä vaatii jatkuvaa ponnistelua. Hakijamäärä reservistä rauhanturvatehtäviin riittää vaivoin tämän hetken tarpeeseemme. Tänä vuonna 705 henkilöä hakeutui varusmiespalvelukseen Porin prikaatin kouluttamaan Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon (SKVJ). Viime vuonna koulutukseen haki 648 henkilöä. Nämä henkilöt ovat etusijalla lähiaikojen operaatiovalinnoissa ja heillä on erinomaiset mahdollisuudet myös päästä operaatioon, vaikka SKVJ-koulutus ei olekaan karsiva vaatimus rauhanturvaajaksi hakeutumiselle. Reservistä hakeutui tehtäviin 1708 henkilöä viime vuonna.

Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksen koulutusmäärän kasvu on ollut huomattava. Vuonna 2016 koulutettiin 744 ja viime vuonna 1134 henkilöä. Kasvua oli siis noin 50 prosenttia. Tälle vuodelle arvioidaan koulutettavien määrän vielä nousevan noin 1150–1200 henkilöön. Kouluttajien määrä on tähän verrattuna hyvin pieni everstiluutnantti Pasi Aution johtamassa Kriisinhallintakeskuksessa, mutta yhteistoimintaosapuolia on eri viranomaisten ja ulkomaisten toimijoiden keskuudessa kiitettävästi. Muun muassa syksyllä 2017 Libanonin SKJL- ja FCR-osastojen samanaikaiseen koulutukseen osallistui eri toimijoista yhteensä yli 200 kouluttajaa. Kuitenkin voidaan sanoa, että lisääkin koulutettavia olisi mahdollista ottaa koska tehtäviä siis on myös tulevaisuudessa paljon. Karkeasti otsikon ”Halukkaille on tehtäviä” pätee siis tässä asiassa.

Muista onnistuneen sotilaallisen kriisinhallintakoulutuksen edellytyksistä haluan tuoda esille resurssit ja palvelusturvallisuuden sekä sen kehittämisen. Jotta totuus ei unohtuisi; Ulkoministeriö vastaa sotilaallisen kriisinhallinnan resursseista eli toimii maksajana. Porin prikaati käyttää tänä vuonna noin 6,3 miljoonaa euroa siis UM:n rahoja.

Vuonna 2017 uudistunut lainsäädäntö sotilastapaturmien osalta on parantanut myös operaatioissa olevien oikeusturvaa. Nyt vakuutusturva korvaa myös ns. pahentuneen vaivan, eli jo ennen operaatiota ollut vaiva, joka operaatiossa pahenee ja vaatii hoitoa vielä kotimaassakin, kuuluu nykyään korvauksen piiriin. Palvelusturvallisuutta parantaa myös parhaan mahdollisen henkilö- ja joukkokohtaisen suojavälineistön saatavuus. Vakavat loukkaantumiset ja kuolemantapaukset ovat onneksi olleet todella harvassa.

Viimeisimpänä haluan tässä asiassa nostaa esille suomalaisen tehtävätaktiikan, hyvän koulutuksen ja tilannetietoisuuden. Ne ovat hyvällä mallilla. Ainakaan Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksesta palvelusturvallisuus tai koulutuksen taso ei jää kiinni. Koulutettavien tyytyväisyys koulutukseen oli 4,63 (1-5-asteikolla) viime vuonna.

 


Torsti Astrén
Kirjoittaja on everstiluutnantti ja Porin prikaatin esikuntapäällikkö

 

Puijonsarvi