Rauhanturvaaja 3/18

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n jäsenlehti

GDPR voimaan

Paljon lehtien palstatilaa saanut EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuun lopulla. Liitto oli varautunut asiaan ajoissa. Liiton hallitus nimesi liiton tietosuojavastaavaksi allekirjoittaneen, joka laati liiton jäsenrekisterille tarvittavan tietosuojailmoituksen. Tietosuojailmoitus on nyt netissä ja siihen on linkki jäseneksiliittymissivulla. Myös liiton huomionosoitusjärjestelmän palkittavaksi esitetyistä pidettävästä rekisteristä ja muista liiton henkilörekistereistä on tehty tarvittavat tietosuojailmoitukset.

Kovin paljon muuta muutosta tuo asetuksen voimaantulo ei mukanaan liiton toimintaan tuonut, sillä liiton jäsenrekisterin hoidossa on tietosuoja-asiat otettu vahvasti huomioon jo siinä vaiheessa, kun edellistä jäsenrekisteriä Nekkaria määriteltiin. Liitto ei mm. ole luovuttanut jäsenyhdistysten jäsenten tietoja liiton ulkopuolelle muuten kuin tietosuojailmoituksessa kerrotaan.

Yhdistyksiä myös ohjeistettiin tekemään tarvittavat tietosuojailmoitukset omista mahdollisista rekistereistään.

Nyrkkisääntönä voisi vielä yhdistyksille kertoa, että ei kannata pitää turhia henkilörekistereitä, eikä tarpeellisissakaan rekistereissä turhia tietoja.

Puheenjohtaja vaihtuu

Olen saanut toimia liiton hallinnossa nyt neljän hienon puheenjohtajan alaisuudessa. Puheenjohtajien vaihdokset eivät kuitenkaan ole olleet helppoja. Jokaisella kerralla puheenjohtajan vaihtuminen on synnyttänyt liiton jäsenistössä eräänlaisen valtakiiman. Syynä turbulenssiin on ollut, joko oman aseman pönkittäminen tai vanhojen ”vääryyksien” kuittaaminen.

 

Rauhanturvaajaliiton vertaistuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen. Kokemus palveluksesta kaukana kotoa yhdistää. Autamme toisiamme arkeen palaamisessa, jaksamisessa ja normaalin elämänrytmin löytämisessä.

Matalan kynnyksen tukea ja palveluohjausta kaikille rauhanturvaajille

Milloinkaan ei ole liian myöhäistä hakea apua. Rauhanturvaajille ammatillisen avun hakeminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Tähän kannattaa tarttua, jos vähänkin siltä tuntuu.

Riippumatta siitä, miten kauan kotiutumisesta on, kaikille rauhanturvaajille on järjestetty matalan kynnyksen tukea ja palveluohjausta yhdessä Puolustusvoimien, Valtiokonttorin ja HUS:n kanssa.

Riittää, kun soitat numeroon 09 471 73511 (ma-to klo 9-15, pe klo 9-13) ja asiasi etenee. Et tarvitse lääkärin lähetettä etkä mitään maksusitoumusta hoidon tarpeen arvioimista varten. Arviointi on sinulle ilmainen. Valtiokonttori korvaa kohtuulliset matkakustannukset. Henkilökohtaisia tietojasi EI luovuteta puolustusvoimille.

Psyykkisen tuen kustannukset korvataan lähtökohtaisesti yhden vuoden ajan. Palvelukseen syy-yhteydessä olevasta varsinaisesta sairaudesta korvauksia voidaan suorittaa pidempäänkin. Kun arviointi on tehty, hoito pyritään järjestämään mahdollisimman lähellä kotipaikkakuntaasi. Katso lisää osoitteista: https://www.mielenterveystalo.fi/ (hakusana ”rauhanturvaaja”) tai http://www.valtiokonttori.fi/.

Vertaistukipuhelin rauhanturvaajille ja läheisille päivystää myös kesällä 24/7: soita 020 769 8111

Rauhanturvaajaliiton vertaistukipuhelin päivystää aina. Saat keskusteluapua luottamuksellisesti. Voit jutella halutessasi nimettömänä. Puhelimessa auttaa koulutettu päivystäjä, jolla on rauhanturvaajakokemusta. Siksi puhumme samaa kieltä eikä kaveria edelleenkään jätetä.

Mieltä askarruttavia asioita ei kannata jäädä pohtimaan yksin. Apua on tarjolla. Sillä ei ole väliä, jos mielen päällä oleva asia tuntuu itsestä kovin pieneltä tai jos et osaa sanoittaa tilannettasi ihan selkeästi. Autamme, tuemme, rohkaisemme, ohjaamme eteenpäin. Olet myös tervetullut mukaan tukipuhelimen päivystysrinkiin. Saat siihen koulutusta, tukea ja ohjausta.