Hiukan luokitustavasta riippuen rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa käsitteleviä suomalaisia kirjoja on vuosien varrella julkaistu hiukan toista sataa. Netissä piilevän bibliografian mukaan niitä olisi tarkalleen 89. Luvusta kuitenkin puuttuvat muutamat painetut opinnäytetyöt, eivätkä uusimmat kirjat ole vielä ehtineet luetteloihin.

Kuneitran Kojoottien toimituskunta Kiviharju-Suikkari-Tuominen on saanut monivuotisen projektinsa valmiiksi ja myynnissä ovat kirjat ”Alhaalla I ja II”. Ne taltioivat rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan historiaa sekä tiiviinä perustietoina että mukana olleiden omina havaintoina. Kunnianhimoinen ajatus on esitellä kaikki suomalaisten operaatiot. Alhaalla-kirjat nousevat laajuudeltaan ja laadultaan rauhanturvakirjallisuuden kärkijoukkoon.

 

Tänä kesänä julkaistiin Ilpo Mikkolan toinen muistelmakirja ”Kova vuosi Mogadishussa”, jossa erään tulkinnan mukaan on veijaritarinoita kansainvälisiltä kentiltä. Mikkola toki kirjoittaa sillä humoristisella faitteriasenteella, joka saa pään kestämään hullunmyllyn sisällä. Silti kyse ei ole veijariromaanista vaan paremminkin oppikirjasta sinisilmäisille. Onhan se hauska - silloin kun ei itketä kansainvälisen yhteistoiminnan kömpelyys.

Akateemisen kriteeristön täyttäviä yleisteoksia rauhanturvaamisesta ja kriisinhallinnasta on julkaistu vain vähän. Alan perusteos on Jarl Kronlundin ja Juha Vallan kirja ”Suomi rauhanturvaajana 1956-1990”. Myöhemmistä painetuista opinnäytetöistä kannattaa nostaa esiin Jani Suomisen ”Sotilaita ilman vihollisia, suomalaiset valvontajoukot ja niiden voimankäyttö” vuodelta 1998. Sen löytyminen antikvariaatin syövereistä on rauhanturvabibliofiilin onnenpotku.

Tuoretta vertaisarvioitua ja viitteistettyä lähdettä etsivän kannattaa perehtyä puolustusvoimien juhlakirjaan ”Suomen puolustusvoimat 100 vuotta”. Sen kahdeksas luku kattaa rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan aina Kansainliiton ajoista vuoteen 2017 asti. Juhlakirjan teksti on tiivistettyä, mutta sen viiteapparaatti auttaa laajojen tiedonlähteiden ääreen.

Vuoden kirjatarjonnassa sokerina pohjalla on 50-vuotiaan Rauhanturvaajaliiton kesäkuussa julkaisema historia. Toimituksellisena valintana on päädytty julkaisemaan kaksi kirjaa nimiltään: Suomen Rauhanturvaajaliitto 1968-2018, sekä Suomalaista rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa 1956-2018. Vaihtoehtona olisi ollut tehdä kaksiosainen historiateos, mutta nyt valitulla linjalla kirjoja voi käsitellä myös erillisinä julkaisuina. Yksiosainen teos olisi vaatinut jo aineistonsa laajuuden vuoksi ankaraa supistamista.

Kirjat voi hyvin lukea erillisinä, mutta vasta yhdessä ne maalaavat kokonaiskuvan, jossa työt ja sen tekijät tai operaatiot ja ihmiset kohtaavat. Osansa tähän tekee jälkimmäisen kirjan toinen luku, jossa käsitellään Suomen rauhanturvaamis- ja kriisinhallintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Niissä myös Rauhanturvaajaliitolla on ollut sanansa sanottavana.

Paavo Kiljunen osoittaa Rauhanturvaajaliiton puheenjohtajana kiitoksensa kirjojen päätoimittajana ja keskeisten historiaosuuksien kirjoittajana toimineelle kenraalimajuri Heikki Holmalle. Holma toimituskuntineen onkin tehnyt tärkeän työn: Rauhanturvaajaliiton kirjoissa on vankkaa ja arvokasta tietoa, jota – kuten liitteinä olevia tilastoja – ei missään muualla ole koottuna julkaistu. Tutkimuksia kirjat eivät muodollisesti ole, mutta lähteiden luotettavuuteen on paneuduttu. Kun myös painoasusta on jaksettu huolehtia ja Liisa Hertellin taitto toimii, kirjat ovat erinomaisia lahjaesineitä niin virallisesti kuin yksityisissäkin tilanteissa.

Päävastuu Rauhanturvaajaliiton teosten myynnistä ja levittämisestä on annettu jäsenyhdistyksille. Niinpä kirjojen löytäminen ei ole helppoa muille kuin liiton jäsenille. Niitä on kuitenkin saatavilla myös Rauhanturvaajien ja Veteraanien Perinnekeskuksessa - Wanhassa Veteraanissa - Haminassa, Jalkaväkimuseossa Mikkelissä sekä Museo Militariassa Hämeenlinnassa. Kirjojen tärkein kohderyhmä ovat ymmärrettävästi entiset rauhanturvaajat, mutta laatunsa vuoksi teokset kuuluvat kaikkien vakavasti militaria-aineistoa keräävien kirjahyllyyn.

 

Kalle Liesinen