Mauri Koskela Puheenjohtaja

Mauri Koskela
Puheenjohtaja

Kirjoitan tähän julkaisuun ensimmäistä kertaa liiton uutena puheenjohtajana. Muualla lehdessä voitte lukea ajatuksistani ja taustastani enemmän. Tässä yhteydessä haluan kuitenkin kiittää kaikkia teitä luottamuksesta puheenjohtajavalintaani liittyen. Nyt on minun tehtäväni lunastaa saamani luottamus.

Kävin heinäkuussa puhumassa paneelikeskustelussa Pori Areenalla liiton puheenjohtajana aiheesta ”Puhuuko Suomi enää rauhaa” ja annoin lisäksi useampia haastatteluja. Yksi viestini oli kokonaisvaltaisuus. Se liittyi tietenkin operaatioihin ja niissä toteutettavaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Tärkeää on koota yhteen kaikki kriisinhallintaan osallistuvat tahot ja muodostaa yhteneväinen (ei siis välttämättä yhteistä) näkemys kriisin ratkaisusta ja eri toimijoiden roolista siinä. Suuri haaste on löytää kaikki toimijat ja saada heidät ymmärtämään ne edut, jotka saavat heidät tekemään yhteistyötä sekä liittymään muodostettavaan verkostoon.

Samalla lailla näen sekä oman että liiton toiminnan ja roolin. Meidän tulee kyetä kokonaisvaltaisesti palvelemaan kaikkia nykyisiä ja tulevia jäseniä sekä löytämään ne tekijät, jotka saavat ihmiset huomaamaan edut liittoon kuulumisesta ja siihen liittymisestä, iästä, sukupuolesta ja baretin väristä riippumatta. Tässä kuuntelen herkällä korvalla kaikkia teitä liittoon kuuluvia sekä vielä liittoon kuulumattomia potentiaalisia uusia jäseniä.

Vaatimusten ja tarpeiden kirjo on varmasti laaja ja kaikkia ajatuksia ei varmastikaan pystytä toteuttamaan. Tärkeimpiä asioita on jo viety eteenpäin, kuten vertaistukea. Liitto on myös saanut hienon historiikin. Haluankin kiittää edeltäjiäni ja erityisesti tehtävät jättänyttä puheenjohtajaa, Paavo Kiljusta, korvaamattomasta työstä yhteisten asioiden eteenpäinviemisessä. Pyrin jatkamaan työtä kykyjeni ja osaamiseni puitteissa.

 

Yhteistyöterveisin,

Mauri Koskela
Puheenjohtaja

 

liittokokous