Rauhanturvaaja 4/18

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n jäsenlehti

“Nordic MC-Peace Keeping Veterans Meeting and Tour 2018”

RT Motoristit

Valmiina turneelle. Vasemmalta Ari-Pekka Koho Lahdesta, Hannu Sorjonen Lahdesta, Eero Tähkänen Heinolasta, Timo Mörsky Hollolasta, Aki Harju Hollolasta ja Markku Luoma Lahdesta.

Järjestyksessään toinen yhteispohjoismainen rauhanturvaajien ”Meeting and Tour” toteutui Norjassa kesäkuussa. Ensimmäinen tapaaminen oli Tanskassa toukokuussa 2017. Kyseessä on tapahtuma, johon osallistuu maksimissaan kymmenen motoristiveteraania kustakin pohjoismaasta. Mukana oli nyt motoristeja Suomesta, Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta. Kutsut oli lähetetty myös Islantiin, Färsaarille ja Grönlandiin, mutta edustus näistä maista puuttui.

Kuusi raavasta suomalaismotoristia lähti tällä kertaa matkaan. Tälläkin kerralla isäntämaa kustansi majoitukset ja ruokailut. Omat kustannuksemme olivat siis meno- ja paluumatka sekä polttoainekulut.

 

Tällä sivulla kerrotaan vertaistukitoiminnasta. Tilaisuuksien yksityiskohdat tarkentuvat lehden ilmestymisen jälkeen. Tarkista siis internetistä Rauhanturvaajaliiton vertaistuen sivuilta http://www.rauhanturvaajaliitto.fi/vertaistuki  tai Facebook:n Rauhanturvaajaliiton ryhmästä https://www.facebook.com/rauhanturvaajaliitto/  tuoreimmat päivitykset vertaistuen asioista. Paikallisyhdistysten vertaistukitoiminnasta löydät tietoa yhdistysten internet-sivuilta.

TAUSTA

Onko erikoisolosuhteissa palvelleille rauhanturvaajille /kriisinhallintaveteraaneille tarvetta suunnattuun kuntoutukseen?

Tässä syy joulukuussa 2016 käynnistyneen kuntoutuksen suunnitteluun. Ensimmäinen kaksi-kolmepäiväinen, ennaltaehkäisevä kuntoutusviikonloppu toteutui toukokuussa 2017. Vuoden aikana ryhmämuotoinen kuntoutus suunnattiin kolmelle erilaiselle ryhmälle: naiset 50+, nais-mies-ryhmä ja eri-ikäisten ja eri operaatioissa palvelleiden ryhmä. Vuoden 2018 keväällä toteutui kaksi ryhmää. Osallistujia on ollut kaikkiaan 44.

TARKOITUS

Liiton ennaltaehkäisevän, lyhytkestoisen kuntoutuksen ensisijaisena tarkoituksena on tarjota rauhanturvatehtävissä palvelleille rauhanturvaajille/kriisinhallintaveteraaneille mahdollisuus keskustella vertaisryhmässä oman operaation aikaisista tapahtumista. Toinen tarkoitus on antaa tila ja paikka oman elämäntilanteen ja -tapojen tarkasteluun, saada testattua tietoa omasta terveydentilasta ja toimintakyvystä sekä henkilökohtaista ohjausta.

Tilaisuus on suunnattu niille rauhanturvaajille/kriisinhallintaveteraaneille, jotka haluavat ja pystyvät jatkossa omatoimisesti parantamaan toimintakykyään. Eri ikäisille tarkoitettujen ryhmien tavoitteet painottuvat hieman eri tavoin. Diagnosoituihin sairauksiin perustuvat kuntoutukset ja niiden tarpeessa olevat henkilöt eivät kuulu liiton järjestämän kuntoutuksen piiriin.

Körmy Open -keilaturnaus 27.10. kello 14. Tampereella Kaupin keilahallissa. Nyt kaikki keilailusta vähänkin perillä olevat mukaan leppoisaan keilailuturnaukseen. 

Ilmoittautumiset Pekka Kytö  0400 635 652 14.10. mennessä.