Mauri Koskela Puheenjohtaja

Mauri Koskela
Puheenjohtaja

Minulta on jo tähän mennessä useaan otteeseen kysytty, mitkä ovat päämääräni Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtajana. Tapanani on vastata suoraan kysymykseen yhtä suoralla vastauksella.

Halusin kirjauttaa vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan aloituskappaleeksi tekstin, joka osittain vastaa tuohon edellä mainittuun kysymykseen. Näkemykseni mukaan Suomen Rauhanturvaajaliitto on sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan osallistuvien henkilöiden etujärjestö, joka pitää huolta henkilöstön ja heidän sidosryhmiensä hyvinvoinnista, vertaistuesta sekä etuisuuksista ennen operaatioita, operaatioiden aikana sekä niiden jälkeen. Rauhanturvaajaliitto osallistuu lisäksi kokonaisturvallisuuden tukemiseen sekä tekee puoluepoliittisesti ja ideologisesti sitoutumatonta rauhantyötä ja välittää sitä koskevaa luotettavaa tietoa. Kunnia-asianamme on pitää huolta sotiemme veteraaneista ja heidän perinnöstään sekä edustaa maamme kaikkia veteraaneja Maailman Veteraanijärjestössä.

Osa vanhaa ja tuttua, osa uutta. Tavoitteeni on siis saada liitto tunnustetuksi etujärjestöksi, jonka sanaa kuunnellaan ja joka on haluttu yhteistyökumppani kaikilla foorumeilla. Tätä kautta voimme varmistaa jatkossakin riittävät toimintaedellytykset ja resurssit, josta jo näiden muutaman kuukauden aikana on olemassa selkeitä viitteitä. Palaan niihin, kun asioita alkaa selkiintyä. Uskon, että myös uuden tiedottajamme kautta voimme tavoittaa entistä laajempia kohderyhmiä.

Lisäksi edellä mainittuun tavoitteeseen liittyen olen keskustellut liiton valtuuskunnan puheenjohtajan kanssa ja yhteinen tavoitteemme on vahvistaa valtuuskunnan roolia liiton päämääriä tukevana elimenä. Vertaistuki säilyy päätehtävänämme ja siihenkin pyrimme löytämään lisää resursseja jo sekä lyhyellä että keskipitkällä tähtäimellä. Erityistä huolta kannan jäsenmäärän kasvattamisesta ja yhä useamman henkilön saamisesta liiton tuen piiriin. Meidän tulee tavoittaa enemmän nuoria ja vastata heidän tarpeisiinsa unohtamatta kuitenkaan vankkaa peruskannattajakuntaamme.

Yhtenäisyys ja hyvä yhdessä tekemisen henki on syytä säilyttää liittomme vahvuuksina. Käytetään näitä vahvuuksia tulevaisuuden rakentamiseen!

Yhteistyöterveisin,


Mauri Koskela
Puheenjohtaja