Samaan aikaan UNMEM-kurssin kenttäjakson kanssa Niinisalossa toteutettiin Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) peruskurssin turvallisuusosio, joka on siviileille edellytys korkean turvallisuusriskin operaatioihin pääsylle. Päätös yhteiskurssista tehtiin aikanaan kokonaisvaltaisuuden lisäämiseksi. Mukana oli 23 kansainvälisiin tehtäviin tähtäävää siviiliä Suomesta, Hollannista ja Ukrainasta.

- Siviilipuolen ammattilaisille on erityisen tärkeää päästä harjoittelemaan yhdessä sotilaiden kanssa mahdollisimman autenttisessa ympäristössä. Kysymys on yhteistoiminnasta, jota tarvitaan myös itse operaatiossa, CMC:n johtaja Kirsi Henriksson painottaa.

- Pahinta olisi, jos sotilaat ja siviilit oppisivat ymmärtämään toisiaan vasta paikan päällä. Tällaisen yhteistoimintakurssin jälkeen päästään paljon helpommin suoraan varsinaisiin hommiin, hän tietää.

Henrikssonilla itsellään on kansainvälistä kokemusta niin Irakista, Libyasta, Malista kuin Nigeristä.

Kirsi Henrikssonin mukaan sotilaalla ja viranomaisilla on luonnostaan valmius soveltua tietynlaisiin toimintaympäristöihin. Siviileillä on oman alansa asiantuntemus, mutta turvallisuusasiat eivät ole välttämättä hallussa.

- Suomalaiset sotilaallisen kriisinhallinnan ammattilaiset ovat tehneet jo pitkään hyvää yhteistyötä siviilikriisinhallinnan ammattilaisten kanssa. Se on suomalainen ihme, mistä ollaan maailmalla myös kateellisia. Meillä voi puhua jopa rauhanteollisuudesta, jossa pyörivällä isolla perheellä on sama päämäärä, tiivistää Henriksson.

Henriksson sanoo, että monikansallisuus ei ole läheskään aina operaation suurin haaste. Pikemminkin haasteena voi olla moniammatillisuus tai jopa siviilien johtaminen.

- Tällaisessa bisneksessä ei ole tavallisia ihmisiä, sillä tavalliset pysyvät kotona.

Suomen tavoitteena on lähettää vuositasolla noin 150 asiantuntijaa siviilikriisinhallinnan tehtäviin. Käytännössä siviilikriisinhallinnalle osoitettu budjetti on mahdollistanut viime vuosina noin 120 asiantuntijan osallistumisen vuosittain. Asiantuntijat työskentelevät muun muassa Euroopan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Pohjois-Atlantin liiton ja Euroopan neuvoston operaatioissa sekä sihteeristöissä muun muassa erilaisissa neuvonanto-, koulutus- ja tarkkailutehtävissä.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus ja Kriisinhallintakeskus perustivat marraskuussa 2008 yhdessä Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen. Osaamiskeskuksen tehtävänä on edistää ymmärrystä kriisinhallinnan kokonaisvaltaisuudesta niin kriisinhallintaoperaatioissa kuin niihin valmistautumisessa sekä luoda selkeät toimintaperiaatteet FINCENT:in ja CMC:n jo käynnistyneelle yhteistoiminnalle. Osaamiskeskus pyrkii kehittämään yhteistä kriisinhallintakoulutusta ja edistämään ymmärrystä kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta. Koulutuksen lisäksi tehtäviin kuuluvat tutkimus-, julkaisu- ja seminaaritoiminta.

 

Teksti: Asko Tanhuanpää

Laitilan Terveyskoti