Mauri Koskela Puheenjohtaja

Mauri Koskela
Puheenjohtaja

Alkanut vuosi tuonee kuluneen vuoden tapaan monia muutoksia, joita kaikkia emme vielä osaa edes ennustaa. Sen tiedämme, että eduskuntavaalit varmuudella tuovat uusia edustajia ylimpiin päättäviin elimiin.

Tällä hetkellä istuvassa eduskunnassa on myös rauhanturvataustaisia henkilöitä, jotka ymmärtävä rauhanturvaajien osuuden Suomen virallisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttajina vaativissa ja osin vaarallisissa olosuhteissa. Epävarmaa sen sijaan on se, montako tällaista henkilöä uuteen eduskuntaan valitaan.

Jokainen meistä tekee äänestämispäätöksensä henkilökohtaisista lähtökohdistaan, joka kuuluu demokratiaan ja kannustankin kaikkia käymään vaaliuurnilla! Rauhanturvaajaliittona tehtävämme on kuitenkin varmistaa valittujen henkilöiden osalta oikea tieto niin rauhanturvaajien roolista ja asemasta kriisinhallinnassa kuin liiton tehtävistä kokonaisturvallisuuden ja rauhantyön tukemisessa sekä niissä tarvittavista resursseista.

Jäsenyhdistysten osalta oiva tapa on kutsua kaikki vaalipiirin uudet kansanedustajat kahvi- tai informaatiotilaisuuksiin, joissa oikeaa tietoa välitetään. Liitto voi tukea tässä tarpeellisella materiaalilla. Liittona pyrimme vaikuttamaan samaan päämäärään eduskuntaryhmien kautta.

Toinen näköpiirissä oleva muutos koskee rauhanturvaajien määrää eri operaatioissa. Esitettyjen lukujen valossa olemme menossa kohti ennätyksellisen alhaisia lukuja. Päätökset osallistumisesta tehdään poliittisten ja aiemmin mainittujen ulko- ja turvallisuuspoliittisten linjausten mukaisesti. Liittona emme osallistu poliittiseen vaikuttamiseen.

Näillä päätöksillä on kuitenkin vaikutuksensa Suomen asemaan ja paikkajakoon päättävissä elimissä. On vaikea esimerkiksi nähdä Suomen kykenevän saamaan päättäjiä YK:n eri tasoille, mikäli vastassa on Etiopian, Pakistanin, Intian, Bangladeshin, Ruandan ja Nepalin kaltaisia suuria joukkoja asettavia maita. Kustakin maasta operaatioissa on yli 5 000 rauhanturvaajaa. Tällöin on mahdollista, että kyseiset maat saavat etulyöntiaseman paikkoja jaettaessa, joka taas heijastuu YK:ssa tehtäviin päätöksiin ja toimintatapoihin. Emme ole myöskään turvallisuusneuvoston jäsenmaa. Kuinka käy operaatioiden johtotehtäviä jaettaessa?

Kolmas muutoksen merkkejä esiin tuonut tekijä on turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten asema. Valitettavan usein julkisessa keskustelussa tuodaan esiin vain ääripäitä edustavia kannanottoja. Me, jotka olemme olleet kriisialueilla ja nähneet paikallisten ihmisten inhimillisen hädän ja kärsimyksen sekä keskustelleet heidän kanssaan, olemme varmasti kärkipäässä kertomaan näiden ihmisten halusta konfliktien ratkaisuun niiden syntysijoilla.

Kukaan ei halua tulla revityksi irti omasta kodistaan, perheistään, uskonnoistaan ja kulttuureistaan tai kokea epäinhimillisiä ja vaarallisia salakuljetusreittejä paremman elämän toivossa. Pakon edessä tietysti ihminen tekee kaikkensa itsensä ja perheensä hyvinvoinnin eteen. Meidän tulisikin pyrkiä vaikuttamaan yhteistyön lisäämiseen, jolla voimme tukea hädänalaisia siellä, missä apua tarvitaan. Samalla pystyttäisiin tiettyyn rajaan saakka ehkäisemään epätoivotun aineksen levittäytyminen ei-toivottuihin kohteisiin.

Haasteita siis riittää. Toivotankin kaikille Hyvää Uutta Vuotta ja voimia näihin haasteisiin vastaamiseksi.

 

Yhteistyöterveisin,

Mauri Koskela
Puheenjohtaja