PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Mauri Koskela Puheenjohtaja

Mauri Koskela
Puheenjohtaja

Viime aikoina on puhuttu paljon informaatiosodankäynnistä ja hybridivaikuttamisesta sekä arvioitu vieraiden valtioiden halua tai mahdollisuutta vaikuttaa Suomen eduskuntavaaleihin. Omana näkemyksenäni voin todeta, että jonkinlaista toimintaa tullenee esiintymään disinformaation muodossa. Tässä yhteydessä kannan huolta suomalaisten kyvystä erottaa yleisellä tasolla oikea tieto väärästä. Mitä enemmän tietolähteemme rakentuvat sähköisen ja erityisesti sosiaalisen median varaan, sitä todennäköisemmin haksahdamme uskomaan meille tahallisesti syötettyä ja vähintäänkin värittynyttä tietoa. Meitä tulisikin entistä enemmän opettaa median lukutaitoon. Olkaamme siis operaatioaikojemme tapaan aina valppaana!

Tänä vuonna 40-vuotta täyttävä Rauhanturvaaja-lehti on Suomen Rauhanturvaajaliiton virallinen tiedotuskanava yhdessä kotisivujemme kanssa. Lehti on korkeatasoinen julkaisu, joka on saanut kiitettävää palautetta niin lukijoiltaan kuin ulkopuolisiltakin tahoilta. Pyrkimyksenä on välittää lehden kautta rauhanturvaajia yleisesti kiinnostavien asioiden lisäksi luotettavaa tietoa maailman kriisipesäkkeistä, kriisinhallinnasta, kokonaisturvallisuudesta sekä tekemästämme rauhantyöstä, joka on puoluepoliittisesti ja ideologisesti sitoutumatonta. Lehdellä on merkittävä rooli myös liiton yleisten päämäärien edistämisessä ja toiminnan tunnetuksi tekemisessä. Emme siis pyri vaikuttamaan väärällä tiedolla kansalaisiin tai jäsenistöömme.

Myöhemmissä julkaisuissamme pyrimme saamaan haastateltavaksi Suomeen perustetun Hybridiosaamiskeskuksen asiantuntijan antamaan ajantasaista tietoa hybridivaikuttamisesta ja erityisesti kybersodankäynnistä meillä sekä muualla. Siihen asti olkaamme iloisia, että on olemassa ainakin yksi tietolähde, joka on uutisoinnissaan aina luotettava.
Omasta puolestani onnittelen jo tässä vaiheessa juhlivaa pää-äänenkannattajaamme, Rauhanturvaaja-lehteä!

 

Luotettavin terveisin,
Mauri Koskela
Puheenjohtaja