PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Mauri Koskela Puheenjohtaja

Mauri Koskela
Puheenjohtaja

Kevään eduskunta- ja eurovaalit on saatu päätökseen ja valinnat vahvistettu. Toivottavasti mahdollisimman moni kävi käyttämässä kansalaisoikeuttaan ja sai läpi oman ehdokkaansa.
Kriisinhallintakokemusta omaavien kansanedustajien määrä väheni edelliseen eduskuntaan verrattuna. Mikäli olen oikein laskenut, eurovaalienkin jälkeen heitä tulee kansanedustuslaitoksessamme olemaan vain kolme. Tämä asettaa lisää vaatimuksia liitollemme tuoda tiettäväksi päätöksentekijöillemme oikeaa tietoa rauhanturvaamisesta ja kriisinhallinnasta, kokonaisturvallisuuden ja kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan merkityksestä, rauhanturvaajien roolista osana Suomen virallista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, kriisinhallintaveteraanien asemasta ja tarpeista sekä puoluepoliittisesti ja ideologisesti sitoutumattomasta rauhantyöstä, johon liittomme osallistuu.

Kuten olen jo aiemmin kannustanut, jäsenyhdistysten kannattaa kutsua alueensa kansanedustajia tilaisuuksiin, joissa tätä oikeaa tietoa välitetään. Liitosta on saatavissa valmista esitysaineistoa, jonka pohjalta voi valmistella tarvittavat esitykset.

Samalla, kun kerromme toiminnastamme tänä päivänä, meidän tulee suunnata katseemme tulevaisuuteen ja miettiä, miltä Suomen Rauhanturvaajaliitto näyttää vuonna 2025 tai 2030. Tätä silmällä pitäen olen pyytänyt kaikkia jäsenyhdistyksiämme edustavalta valtuuskunnalta näkemyksiä uuden strategiatyön käynnistämiseksi. Sitä kautta paljon puhuttu kentän ääni tulee kuuluviin kaikkine moninaisine vivahteineen ja alueellisine eroineen. Vaikka nykyinen strategia ulottuu vielä vuoteen 2020, on uuden valmistelu syytä käynnistää jo nyt.
Eräs merkittävä tulevaisuuteen vaikuttava tekijä on rahoituksen positiivinen kehitys. Olemme ensimmäistä kertaa liittomme historiassa saaneet selkeästi toimintaan kohdistettuja avustuksia, joilla voimme lisätä toimintamme tunnettavuutta, parantaa sen laatua ja osallistua entistä vahvemmin Puolustusvoimien sekä maanpuolustuksen tukemiseen liittomme periaatteiden mukaisesti. Haluankin esittää lämpimät kiitokset erityisesti Maanpuolustuksen kannatussäätiölle ja Puolustusvoimien tukisäätiölle sekä muille toimintaamme tukeville tahoille saamastamme tuesta.

Katson, että myönnetyt avustukset ovat myös tunnustus tekemästämme työstä. Tulemme käyttämään Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä saamamme kolmivuotisen avustuksen Puolustusvoimien toimintaa tukevaan tiedotus- ja valistustoimintaan messuilla, maanpuolustustapahtumissa ja nettisivujen kautta sekä rauhanturvaamisen tutkimusta ja kansalaiskuntoa kohottavaan toimintaan. Puolustusvoimien tukisäätiön avustus kohdennetaan tänä vuonna rekrytoinnin ja tiedonkulun tehostamiseen.

Jatketaan toimintaa kevätliittokokouksen tervehdyksessä esille tuomieni periaatteiden mukaisesti YHDESSÄ-YHTENÄISENÄ-YSTÄVYYDELLÄ!

 

Kesäisin terveisin,
Mauri Koskela
Puheenjohtaja