Rauhanturvaaja 5/19

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n jäsenlehti

Liiton Falling plates -ammunnoissa Säkylässä oli herännyt kysymys vakuutuksista. Onko liitolla ampumavakuutusta tai ovatko kilpailuun osallistujat muuten vakuutettuja onnettomuuden varalta?

Reserviläisillä kattava ampumaturva

Reserviläisten ampumaturva on tarkoitettu Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton (RES), Suomen Rauhanturvaajaliiton (SRTL), Maanpuolustuskiltojen liiton (MPKL) ja Maanpuolustusnaisten liiton (MPN) jäsenille. Ampumaturva antaa osallistumisoikeuden RUL:n, RES:n ja Reserviläisurheiluliiton (Resul) niihin liittotason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa.

Ampumaturva antaa myös oikeuden osallistua edellä mainittujen liittojen piirien sekä jäsenyhdistysten niihin tapahtumiin tai kilpailuihin, joissa harjoitetaan ammuntaa ja joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan tai Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailu- tai harrastelisenssin voimassaoloa. Lisäksi ampumaturva antaa oikeuden osallistua sellaisiin Puolustusvoimien tai muiden tahojen kanssa yhteisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin, joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan voimassaoloa.

Reserviläisten ampumaturvan toinen keskeinen tekijä on sen sisältämä tapaturma- ja vastuuvakuutus. Ampumaturva ei kata Suomen Ampumaurheiluliiton tai metsästäjien kilpailuja.

Vakuutuksen oltava voimassa kisoissa

Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan vakuutuskauden alussa tai sen jälkeen maksupäivänä klo 24.00 ja on voimassa vakuutuskauden loppuun. Vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan jokaiselta Falling plates -kisoihin osallistuvalta. Ilman ampumaturvaa ei kilpailuun voi osallistua.

Ampumaturva on voimassa seuraavissa tapauksissa:
- reserviläisten ja puolustusvoimien ampumakilpailuissa
- harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen johtajan valvonnassa
- valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
- koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen, mutta ei muuna aikana
- edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
- tilapäisesti (3 kk) ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa

Vakuutustarjouksen voi tilata RES:n sivuilla olevalla lomakkeella (www.reservilaisliitto.fi). Tilattaessa tulee mainita oma nimi, postiosoite, syntymäaika ja missä järjestössä on jäsenenä. Vakuutus maksaa 25 euroa vuodessa.

Vamman hoitokulut tulee ensin maksaa itse ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kelasta.

Lisätietoja ampumaturvasta saa edellä mainittujen liittojen sivuilta (esimerkiksi www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenyys/ampumaturva).

Vakuutus on edullinen

Toinen kilpailuun osallistujia askarruttanut kysymys oli, miksi liitto ei ole ottanut omaa ampumavakuutusta ja mitä järkeä on maksaa ”provisiota” kolmannelle osapuolelle. Jokainen kysyjä varmaan ymmärtää, että yksin 6 500-jäseninen liitto, jossa ammunnan harrastajia on parisensataa, ei voi kilpailuttamallakaan saada samanlaisia etuja kuin kymmenien tuhansien reserviläisten järjestöt yhdessä.

Veteraanityöllä tapaturmavakuutus

Liitolla on jo vuodesta 2012 ollut nykyisestä Lähitapiolasta tapaturmavakuutus, josta korvataan veteraanituen vapaaehtoistyössä toimivien henkilöiden mahdollisten tapaturmien aiheuttamat hoitokulut, pysyvä haitta ja kuolemantapauskorvaus.

Vakuutus on voimassa Suomessa vakituisesti asuvan, Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvan liiton henkilöjäsenen tehdessä vapaaehtoista, palkatonta veteraanityötä vakuutuksenottajan (liiton tai sen jäsenyhdistyksen) osoittamassa tehtävässä. Näitä ovat esimerkiksi Sotiemme veteraanien kodeissa tehtävät käytännön aputyöt, kuten polttopuiden teko, lumityöt, maalaukset ja muut kodin askareet. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka sattuvat matkalla talkoisiin tai talkoista. Vakuutuksessa ei ole yläikärajaa eikä omavastuuta.

Hoitokuluina korvataan tapaturmaa kohti enintään 5 663 euroa. Pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauksena enintään 22 204 ja mahdollisesta kuolemantapauksesta 5 552 euroa.

Myös vertaistuki on vakuutettu

Liitolla on erikseen vertaistukitoiminnan riskejä kattava henkilövakuutus. Rauhanturvaajaliiton ja liiton rekisteröityjen jäsenyhdistysten järjestämissä vertaistukitilaisuuksissa - koskeepa vertaistoiminta rauhanturvaajia tai heidän läheisiään - on voimassa tilaisuudessa tapahtuvan tapaturman hoitokuluja kattava vakuutus korkeintaan 5 000 euroon saakka. Omavastuu hoitokuluissa on 0 euroa ja hoidon korvausaika korkeintaan kolme vuotta laskettuna tapaturman sattumispäivästä. Sama vertaistukitoimintaa koskeva vakuutus kattaa kuolemantapausturvan (5 000 euroa) ja pysyvän haitan korvaussumman korkeintaan 20 000 euroa. Vakuutus on voimassa jatkuvana.

 

Juha Jalkanen
Johtava lakimies

Timo Ryhänen
Vertaistukikoordinaattori

 

 

Sotiemme veteraanit ja muut kävelytapahtumaan osallistujat kuulemassa tervehdyksiäSotiemme veteraanit ja muut kävelytapahtumaan osallistujat kuulemassa tervehdyksiä

Suomen Rauhanturvaajaliitto osallistuu Maailman Veteraanijärjestön jäsenenä sen vuosittaiseen ”Veterans Walk for Peace” -tapahtumaan järjestämällä kävelytapahtumia paikallisyhdistyksiensä kautta eri puolilla Suomea. Tänä vuonna valtakunnallisen Kansa kävelee - veteraanikävely rauhan puolesta -tapahtuman järjesti Helsingin Rauhanturvaajat yhteistyössä Oulunkylän kuntoutuskeskuksen kanssa. Kävelyllä tuettiin YK:n kansainvälistä rauhanpäivää (21.9).

Tapahtuman suojelijana toimi Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tilaisuuden avasi Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja, prikaatikenraali Mauri Koskela ja puolustusvoimien tervehdyksen toi Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Ilkka Korkiamäki.

Tapahtuma järjestettiin Oulunkylän kuntoutuskeskuksen piha-alueella ja sen tuntumassa olevassa Itsenäisyyden puistossa. Tapahtumaan osallistui veteraaneja ja heidän läheisiään, veteraanijärjestöjen edustajia, koulujen oppilaita ja rauhanturvaajia. Halusimme kävellä yhdessä sotiemme veteraanien kanssa ja kunnioittaa siten heidän työtään rauhan saavuttamiseksi. Kävelyn jälkeen tarjolla oli vuoden 1929 soppatykistä herkullista palvilihakeittoa. Avustamassa oli Finnairin lentävää henkilökuntaa, varusmiehiä Kaartin jääkärirykmentistä ja kuntoutuskeskuksen henkilökuntaa.

 

Teksti: Kirsti Kujanpää
Kuva: Ahti Kannisto

 

 

Millogin asiakkuuspäällikkö Markku Salonen on yksi meistä. Hän työskenteli Makedoniassa 1994-1995 kuljetuksessa ja kenttäkaupassa.Millogin asiakkuuspäällikkö Markku Salonen on yksi meistä. Hän työskenteli Makedoniassa 1994-1995 kuljetuksessa ja kenttäkaupassa.

Libanonissa toimii yhä Millogin oma korjaamo

Elinjaksopalveluihin erikoistuneen Millogin asiakkuuspäällikkö Markku Salonen, Makedonian veteraani vuosimallia 1994-1995, kertoo edustamansa yrityksen pitävän suomalaiset pyörät pyörimässä kaikissa meneillään olevissa rauhanturvaoperaatioissa, missä meillä on joukkoja mukana. Libanonissa Millogilla on yhä oma korjaamo, mutta muualle tehdään tarvittaessa korjaus- ja huoltopartioita sekä toimitetaan varaosia.

- Libanonissa olemme olleet isommalla panostuksella mukana jo vuodesta 2012 lähtien. Jos oman korjaamon resurssit eivät riitä, lähetetään sinnekin avuksi korjauspartioita. Millog antaa tukea myös UNIFIL-operaatioille. Libanonin sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun, Salonen tiivistää.

- Ysikymppisen tukikohtaan sijoitetun korjaamon vahvuus on työnjohtaja ja kolme asentajaa. Kaikki ovat matkassa siviileinä ja aika monella on myös omaa rauhanturvataustaa, hän jatkaa.

- Kiinteä korjaamo tulee ajankohtaiseksi, kun operaatiossa on riittävästi suomalaisia. Libanonissa vahvuutemme on noin 200 sotilasta ja merkittävä määrä kalustoa, ynnää Salonen.

Markku Salonen korostaa Millogin huolehtivan rt-operaatioiden kalustosta käytännössä perustamisvaiheesta purkamiseen asti.

- Ennen operaatiota hoidetaan järjestelmien ja laitteiden integrointi, operaation aikana pidetään kalusto ja järjestelmät kunnossa ja operaation jälkeen vuorossa on sitten palautuvan kaluston kunnossapito. Kaikki tehdään pitkälti lähimmän kumppanimme eli puolustusvoimain Logistiikkalaitoksen ohjauksessa, linjaa Salonen.

- Tällä hetkellä olemme mukana jo seuraavan EUBG:n varustelussa ja meidän osaamisellemme on käyttöä myös kansainvälisissä harjoituksissa, Salonen selvittää.

Patria Oyj:n, Insta Group Oy:n ja Suomen valtion yhdessä omistaman Millogin tarina lähti käyntiin vuonna 2004 tehdyistä analyyseista. Sopimus toiminnan aloittamisesta allekirjoitettiin 2007 ja varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 2008, kun maavoimien vanha varikkokenttä siirtyi strategisen kumppanuuden myötä Millogille. Merivoimien varikot Millog otti hoitoonsa puolestaan 2015.

- Millogin olemassaolo perustuu pitkälti poikkeusoloihin. Olemme valtion strateginen kumppani kaikissa valmiustiloissa. Sillä pyrimme kauppaamaan osaamistamme myös muille toimialoille, tiivistää Salonen.

Millog toimii nykyisin jo 26 paikkakunnalla ja työntekijöitä yrityksen palkkalistoilla on yli tuhat.

- Hoidamme käytännössä kaluston koko elinjakson hallinnan eli liikkeelle lähdetään hankinnasta, mitä seuraavat ylläpito, elinjaksopäivitykset, varastointi, varaosapalvelut, logistiikka ja lopulta vielä jälkikäsittely, Markku Salonen luettelee.

 

Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää 

 

 

…mutta tulevaisuus on silti sähköistettyjen autojen

Auto-Bonin toimitusjohtaja Markus Vuolle ja DS7-mallinen lataushybridi.Auto-Bonin toimitusjohtaja Markus Vuolle ja DS7-mallinen lataushybridi.

Peugeotin, Citroenin ja DS:n maahantuojan Auto-Bonin toimitusjohtaja Markus Vuolle, Kosovon ja Afganistanin veteraani, sanoo olevansa innoissaan siitä kehityksestä, mihin autoalalla ollaan menossa. Vuolle kertoo ymmärtäneensä viimeistään tamperelaisessa hotellissa pidetyssä Afganistanin OMLT:n kokoontumisessa, että tulevaisuus kiinnostaa niin sanottua tavallista autoilijaa harvinaisenkin paljon.

- Kuluttajat ovat sanalla sanoen aika sekaisin ja varautuneita siitä, minkä tyyppinen ja millaisella voimalinjalla varustettu auto kannattaa seuraavaksi ostaa. EU-tason kunnianhimoiset CO2-tavoitteet samoin kuin julkinen keskustelu heijastuvat kiistatta myös uusien autojen kauppaan. Ihmiset ovat selvästi odottavalla kannalla, Vuolle näkee.

- Tiivistettynä voisi sanoa, että tulevaisuus on sähköistettyjen autojen, mutta myös polttomoottorilla on edelleen tulevaisuutta. Jos joutuu ajamaan pitkiä matkoja, kannattaa vastakin valita diesel. Nykypäivän dieselin CO2-päästöt ovat jo reilusti alhaisemmat kuin bensamoottorien. Diesel vain kärsi aiheettomasti käyttövoimalinjana, kun joku huijasi niin sanotussa päästöskandaalissa, selvittää Vuolle.

Markus Vuolle vakuuttaa, että tulevalla vuosikymmenellä uusien autojen päästöt laskevat edelleen selvästi nykyisestä. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että niin täyssähkö- kuin lataushybridivoimalinjat lisääntyvät lisääntymään voimakkaasti. Lataustavan jokainen voi valita itse.

- Esimerkiksi meillä on ensi vuoden loppuun mennessä tarjolla jo parikymmentä sähköistettyä mallia ja niin bensa kuin dieselkin tulevat edelleen säilyttämään paikkansa niiden rinnalla. Valikoima kattaa käytännössä koko mallivalikoiman pienimmästä suurimpaan, Vuolle sanoo.

Peugeot-, Citroen- ja DS-autoja valmistava ranskalainen Groupe PSA lähtee Vuolteen mukaan liikkeelle monivoimalinjapohjalevystä, jolle voi valita voimalinjaksi joko dieselin, bensan, sähkön tai lataushybridin.

- Käytännössä ostotapahtuma etenee niin, että asiakas valitsee ensin mieluisensa merkin ja mallin. Vasta seuraavassa vaiheessa valitaan sopivin tai mieluisin voimalinja. Samanlainen pohjalevy takaa sen, että tavaratila on kaikissa voimalinjoissa yhtä suuri ja kaikkiin autoihin voi asentaa myös vetokoukun, kertoo Vuolle.

- Kuluttajan kannalta tärkeä tieto on myös se, että samanlaisen pohjalevy mahdollistaa autojen joustavan saatavuuden, hän jatkaa.

Markus Vuolle painottaa, että takavuosina sähköauto oli käytännössä vain tekniikkanörttien valinta, mutta nykyisin niitä ostavat jo ihan tavalliset autoilijat.

- Teknologia ja sen tuoma mukavuus kiinnostaa samoin kuin hinta ja ympäristöasiat. Sekin helpottaa valintaa, että auton rinnalla myydään myös sellaisia latausasemia, jonka asentamiseen ja käyttöön ei tarvita enää sähköinsinööriä. Sähköistymiseen ei ylipäätään liity enää mitään mystiikkaa

Vuolle sanoo tietävänsä, että suurin osa autoilijoita pärjää täyssähköauton tarjoamalla 340-360 kilometrin ajokapasiteetilla päivässä. Kaupungissa taas riittää lataushybridin mahdollistama vajaan 60 kilometrin ajosäde.

- Nyt tarjontaa riittää eli kannattaa tulla rohkeasti kysymään, mikä voimalinja sopii kullekin käyttäjälle parhaiten, Markus Vuolle neuvoo.

 

Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää

 

JÄRJESTÖPÄÄLLIKÖN PALSTA

Jäsenmaksut ennallaan, hallituksen koko pienenee

Liiton hallitus esittää syysliittokokoukselle, että liiton jäsenmaksua ei nosteta ensi vuodeksi. Samoin lehden tilaushinta pidetään nykyisellään.

Hallituksen kokonaisjäsenmääräksi hallitus esittää kymmentä jäsentä. Hallituksen esityksen mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi hallituksessa on ensi vuonna seitsemän jäsentä. Jäsenmääränsä vähennystä hallitus esittää siksi, että toimintatapaohjeen asettamaan takarajaan mennessä liitto ei ole saanut kuin kolme liiton hallituksen jäsenehdokasta neljän erovuoroisen jäsenen tilalle.

Ensi vuoden liittokokoukset

Ensi vuoden kevätliittokokous järjestetään 16.5. Hämeenlinnassa. Kokouksen järjestelyvastuussa on Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat. Syysliittokokous puolestaan järjestetään todennäköisesti Raumalla ja sen järjestää Rauman Seudun Rauhanturvaajat. Rauman kokouksen päivämäärä ei vielä tätä kirjoittaessa ole selvillä, mutta kokous ajoittuu lokakuun loppupuolelle. Todennäköinen päivä on Kansainvälinen YK:n päivä eli 24.10. Vuoden 2021 molemmat kokouspaikat ovat vielä avoimina. Mikäli kokouksen järjestämiskiinnostusta vähänkin löytyy, laittakaa rohkeasti järjestelyvastuuanomuksia tulemaan liittoon.

Liitolle uusi tiedottaja

Liiton uutena tiedottajana aloitti Merivoimien tiedottajana toimiva Markus Malila. Hän korvaa liiton edellisen tiedottajan Sakari Laurialan, joka on estynyt hoitamaan liiton tiedottajan tehtävää.

Liitolle uudet kotisivut

Suomen Rauhanturvaajaliitto on tehnyt sopimuksen Valakia Interactive Oy:n ja Web Tech Design Finland Ky:n kanssa liiton uusien kotisivujen tekemisestä.

Tämän lehden numerossa 3/19 kerroin mitä kaikkia sopimukseen kuuluu, mutta kertaan vielä lyhyesti, että nyt tehtävä uudistus tuo liiton kaikki toiminnot yhden katon alle. Myös jäsenyhdistysten kotisivut.

Yhdistyksille sivut maksutta

Yhdistyksille tämä uudistus antaa mahdollisuuden siirtää kotisivustonsa veloituksetta liiton uuteen sivuformaattiin. Yhdistyksiä varten sivustoon tehdään yhdenmukainen osio, josta yhdistys voi ottaa omaan sisältöylläpitoonsa oman osansa. Yhdistyksen sivustoon kuuluvat ainakin ajankohtais-, yhteystieto- ja tapahtumakalenteripalstat. Liitto maksaa yhdistysosion rakentamisen ja siitä aiheutuvat ylläpitokustannukset. Näin kaikilla liiton jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus tiedottaa asioistaan internetissä.

Yhdistykset saavat omat käyttäjätunnukset, joilla itsenäisesti pääsevät päivittämään omien sivujensa sisältöjä helppokäyttöisellä editorilla.
Yhdistyksen ylläpitäjät saavat koulutuksen editorin käyttöön. Opetus tapahtuu video-oppaiden avulla, jotka ovat katsottavissa silloin kun tietoa tarvitsee tai haluaa.

Liiton toimisto muuttaa

Liiton toimisto muuttaa loppuvuoden aikana Pasilasta Töölöön entiseen Helsingin suojeluskuntataloon osoitteeseen Döbelninkatu 2. Muuton jälkeen liitolla on käytössään isommat toimistotilat ja varsinkin paremmat kokoustilat.

Järjestökoulutus siirtyy tuonnemmaksi

Seuraava järjestökoulutus siirtyy liiton toimiston muuton vuoksi. Koulutus järjestetään alkuvuodesta liiton uuden toimiston yhteydessä olevassa auditoriossa Helsingin Töölössä. Koulutuksen aiheina ovat ainakin jäsenrekisteri Membook ja liiton uudet viestintäratkaisut.

Liiton intra valmisteilla

Rauhanturvaajaliiton uusi viestintäjärjestelmän MS Office 365 (O365) mahdollistaa liiton ns. intran eli sähköisen tietovaraston rakentamisen. Intra on nyt rakenteilla ja se tulee sisältämään ainakin ohjeita, sääntöjä, kokouspöytäkirjoja, vuosikertomuksia ja koulutusmateriaalia. Intraan luodaan pääsy kaikille yhdistyksille. Todennäköisesti pääsy rakennetaan niin, että jokaiselle jäsenyhdistykselle luodaan järjestelmään oma tunnus.

Sähköpostilista pois käytöstä

Rauhanturvaajaliiton jäsenyhdistysten välinen sähköpostilista lopettaa toimintansa. Sen tilalle tulee O365:n sovelluksilla toteutettuja viestintäratkaisuja. Jatkossa yhdistykset voivat viestiä keskenään esimerkiksi Teams-sovelluksen avulla. Kannattaa siis alkaa jo tutustumaan Teamsin käyttöön.

Tapahtumia riittää

Vaikka liiton toimintavuosi on lopuillaan, vielä on ainakin yksi isompi tapahtuma tälle vuodelle jäljellä. Se on Kuopiossa järjestettävä turvallisuuspoliittinen seminaari. Ensi vuoden toimintakalenteri julkaistaan seuraavissa lehdissä. Eri yhdistyksissä järjestetään myös paljon tapahtumia vielä loppuvuonna. Osallistukaa ihmeessä.

 

Hyvää loppusyksyä!

Ville Mäntysaari
Järjestöpäällikkö

 

Suuren suosion saanut Rauhanturvaajakalenteri julkaistaan 2020 jo yhdeksännen kerran. Kalenterin kuvat on koonnut taas Martti Tikka, joka on valinnut ne omasta arkistostaan. Mukana on useiden eri kriisinhallintaveteraanien ottamia kuvia.

Kalenterin on tuttuun tapaan taittanut Liisa Hertell ja painamisesta huolehtii Hämeen Kirjapaino. Painotalo on sama, jossa painetaan myös Rauhanturvaaja-lehti. Kalenterista löytyvät mm. kaikki tärkeimmät liiton tapahtumat. Tilaaminen kannattaa tehdä heti, sillä painos on vain 700 kappaletta.

Kalenterin voi tilata myös joulutervehdykseksi, kuten liittokin tekee.

Kalenterin hinta on nyt kymmenen euroa kappale ( 10€/ kpl ).

Yhdistysten ja yksityisten tilaukset tehdään osoitteeseen . Maksut suoritetaan myöhemmin rauhanturvalehden tilille. Summaan lisätään postituskulut.

Kalenterit toimitetaan tilaajille postissa viimeistään joulukuun alussa.